Algemeen

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09 267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be

 

Situering

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en is binnen het Vlaamse onderwijslandschap en belangrijk thema. Het beleid en de initiatieven van de Vlaamse overheid  hier toegelicht.

RTC en STEM

Het Technisch en Beroepsonderwijs bieden een brede waaier STEM-richtingen aan. STEM is dan ook een thema dat binnen het RTC jaaractieplan verweven is. Hoe we dit concretiseren kan je hier terugvinden.

STEM-bedrijventraject@RTC

In opdracht van het departement Onderwijs en Vorming werd - in het voorjaar van 2017 - een leertraject opgezet voor het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs i.s.m. bedrijven. Hoe we dit aanpakten vind je via deze link. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt een vervolgtraject voorzien. Hierover binnenkort meer via deze link .

STEM SLOTEVENT '17 - '18

Op 14 juni '18 blikten we - samen met vijf RTC's en een breed publiek -terug op het afgelegde STEM-traject. De input vanuit de vijf regio'swerd er samengelegd. We bundelen nu de expertise om verder te gaani.f.v. toekomstige projecten. Wordt vervolgd!  link .