AlgemeenSituering

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en is binnen het Vlaamse onderwijslandschap en belangrijk thema. Het beleid en de initiatieven van de Vlaamse overheid  hier toegelicht.

RTC en STEM

Vanuit de RTC-opdracht worden ook STEM-gerelateerde initiatieven op de agenda geplaatst. We doen dit enerzijds ter ondersteuning van het beroepsgericht en technisch onderwijs en anderzijds met een link naar een maatschappelijke realiteit. 

Onze handvatten:
  • Geïntegreerde aanpak van vakken
  • Vertrekken vanuit de realiteit 
  • Stimuleren van vaardigheden. We denken aan probleemoplossend denken, onderzoek plannen en uitvoeren, data analyseren en interpreteren, verklaringen en oplossingen formuleren, deze vervolgens evalueren en overbrengen)
  • Maatschappelijk relevant
  • Samenwerken (leerlingen, leerkrachten, bedrijven)
In het schooljaar 2020-2021 lopen 22 STEM-projecten in Oost-Vlaanderen.