Auto

Uw RTC-contactpersoon: Henny (Yelva) Thienpondt | 09 267 73 91 | yelva@rtcoostvlaanderen.be    
 

RTC-projecten

Community

Scholen in het studiegebied auto kunnen al participeren aan tal van initiatieven zoals bijvoorbeeld Diagnose Car (i.s.m. Connectief), het opleidingscentrum BMW, het opleidingsaanbod van EDUCAM, het project VDAB 10-dagen, …

Een deel van deze initiatieven legt de focus op autotechnieken, in mindere mate op het thema carrosserie. Naast dit aanbod denkt RTC Oost-Vlaanderen toch nog een waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor scholen met de studierichting auto / carrosserie. We bundelen hier de krachten met RTC West-Vlaanderen.

I.s.m. RTC West-Vlaanderen en scholen met een studieaanbod carrosserie uit beide provincies realiseerden we het afgelopen schooljaar een aanbod voor leraren rond de nieuwste technieken. Dit gebeurde in rechtstreekse samenwerking met het bedrijfsleven. We willen in 2020-2021 samen met deze groep verder gaan op deze piste.

We blijven de RTC projectgroep organiseren voor alle scholen in het studiegebied auto. Het is het ideale platform om scholen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. De platformfunctie realiseert expertise – en kennisdeling. Deelnemers worden er geïnformeerd, bevraagd naar noden en inhoudelijk verrijkt door hen in contact te brengen met nieuwe technologieën, goede praktijkvoorbeelden en met elkaar.

Overleg en dialoog met de sector Educam, Diagnose Car, Connectief vzw, de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten en andere stakeholders staan hier ook op de agenda.