Auto

Scholen in het studiegebied auto kunnen al participeren aan tal van initiatieven zoals bijvoorbeeld Diagnose Car (i.s.m. Connectief), het opleidingscentrum BMW, het opleidingsaanbod van EDUCAM, het project VDAB 10-dagen, …

Een deel van deze initiatieven legt de focus op autotechnieken, in mindere mate op het themacarrosserie. Naast dit aanbod denkt RTC Oost-Vlaanderen toch nog een waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor scholen met de studierichting carrosserie. We bundelen hier de krachten met RTC West-Vlaanderen.

I.s.m. RTC West-Vlaanderen en scholen met een studieaanbod carrosserie uit beide provincies realiseerden we het afgelopen jaar een aanbod voor leraren rond de nieuwste technieken. Dit gebeurde in rechtstreekse samenwerking met het bedrijfsleven. We willen in 2018-2019 samen met deze groep verder gaan op deze piste.

Hoewel er een focus is op de studierichting carrosserie, blijven we de RTC projectgroep organiseren voor alle scholen in het studiegebied. Het is het ideale platform omscholen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. De platformfunctie realiseert expertise – en kennisdeling. Deelnemers worden er geïnformeerd, bevraagd naar noden en inhoudelijk verrijkt door hen in contact te brengen met nieuwe technologieën, goede praktijkvoorbeelden.

Overleg en dialoog met de sector Educam, Diagnose Car, Connectief vzw, de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten en andere stakeholders staan hier ook op de agenda.