Chemie

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 91 | henny@rtcoostvlaanderen.be    

Doel:

Het studiegebied chemie wordt in Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd door een beperkt aantal scholen. Daartegenover staat een innovatieve industrie die nood heeft aan goed opgeleide talenten. Leerlingen uit het beroepsgericht en technisch onderwijs komen zeker in aanmerking voor de technische profielen. Het afgelopen jaar werd gewerkt aan de uitbouw van een netwerk van bedrijven die zich willen engageren tegenover het onderwijs. We ervaren vanuit de bedrijven een betrokkenheid en grote bereidheid om acties te ondernemen. Daartegenover staan de scholen met specifieke noden en behoeftes. De afstemming van beiden vormt het uitgangspunt om tot efficiënte en kwalitatieve acties te komen.

Volgende items zullen prioritair aan bod komen binnen deze community:

  • De organisatie van een beroependag in een diversiteit aan bedrijven in de Gentse haven voor leerlingen. Hiermee willen we de leerlingen uit verschillende studiegebieden laten kennismaken met de realiteit van de chemische industrie. Dit in functie van een bewuste studiekeuze / beroepskeuze en inspireren rond de uitbouw van een loopbaan binnen de chemische industrie.
  • Bedrijven actief betrekken binnen het chemie-onderwijs (gastlessen, participatie aan opendeurdagen, …). De chemische industrie is een snel evoluerende sector waarin de innovatieve infrastructuur een belangrijk facet is. Hieraan gekoppeld zijn ook de technische skills in continue evolutie. We trachten bedrijven te engageren om deze kennis en infrastructuur in de scholen te krijgen.
  • De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen en de afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspunt voor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot stand gebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg, inspiratiesessies, …)