Chemie

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 91 | info@rtcoostvlaanderen.be

-        

Volgende items zullen prioritair aan bod komen binnen deze community:

  • De organisatie van een  beroependag in een diversiteit aan bedrijven in de Gentse haven voor leerlingen. Hiermee willen we de leerlingen uit verschillende studiegebieden laten kennismaken met de realiteit van de chemische industrie. Dit in functie van een bewuste studiekeuze / beroepskeuze en inspireren rond de uitbouw van een loopbaan binnen de chemische industrie.
  • Bedrijven actief betrekken binnen het chemie-onderwijs (gastlessen, participatie aan opendeurdagen, …). De chemische industrie is een snel evoluerende sector waarin de innovatieve infrastructuur een belangrijk facet is. Hieraan gekoppeld zijn ook de technische skills in continue evolutie. We trachten bedrijven te engageren om deze kennis en infrastructuur in de scholen te krijgen.
  • De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen en de afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspunt voor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot stand gebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg, inspiratiesessies, …)

netwerkmoment chemie - industrie & onderwijs   |   Ma 23/04/2018 om 15u   |   Bezoekerscentrum North sea port gent - Rigakaai

Vanuit een lokaal partnerschap met de Stad Gent (Dienst Werk en Economie en het Onderwijscentrum) werd beslist in te zetten op de Chemische industrie om concrete acties uit te rollen. Hiervoor kregen we de steun van Essencia. Onderwijs en Industrie gingen vanuit enkele praktijkvoorbeelden in gesprek met als doel tot concrete engagementen te komen. die zowel onderwijs als bedrijf ten goede kunnen komen. Meer info via deze link .