Land- en tuinbouw

Voor concrete vragen en meer info: 09 267 73 94 | liza@rtcoostvlaanderen.be

Doel:

Land- en tuinbouw is een sector die heel snel evolueert. Deze evoluties situeren zich op verschillende vlakken: machines en uitrusting en duurzame veeteelt en landbouw zijn twee belangrijke voorbeelden. Bovendien gaan deze snelle evoluties gepaard met aanzienlijke investeringen. Het onderwijs dreigt de boot te missen als zeniet verder ondersteund worden.

Volgende items zullen prioritair aan bod komen binnen deze community:

  • Smart digital farming! Zal de job van de landbouwer er in de toekomst anders uitzien? Wordt hij een procesoperator die van op afstand zijn akkers verbouwt en vee voedt? Het zal wellicht niet zo’n vaart lopen. Maar diverse innovaties vinden ingang in de landbouw. Het is belangrijk het onderwijs hierbij te betrekken. Vanuit onze betrokkenheid binnen de stuurgroep van het ESF-project van het ILVO kunnen we snel acties realiseren.
  •  Dat de landbouwsector gekenmerkt wordt door grote en slimme machines hoeft geen betoog. We willen echter ook de machines en infrastructuur in de stal onder de aandacht brengen. Denken we hierbij aan melkrobot, mestinstallaties, …
  • De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse scholen ende afstemming op hun noden blijft uiteraard het belangrijkste aandachtspuntvoor deze community. Hiervoor zullen de nodige initiatieven en acties tot standgebracht worden (projectgroepen, schoolbezoeken, sectoroverleg,inspiratiesessies, …)