G-Heat

Partnerschap

Bernardus Technicum Oudenaarde | RTC Oost-Vlaanderen | HOGENT | Vives | Odisee | Vaillant | Bulex | Viessman | steunpunt GOMA | Renson | SAX | EuroIndex | Testo
 

Omschrijving

Het project G-Heat voorziet in de realisatie van een competentiecentrum hernieuwbare energie en aanverwante technologieën.
De betrokken studierichtingen zijn 6 bso centrale Verwarming en sanitaire Installaties en 7 bso verwarmingsinstallaties. Ook studierichtingen uit het domein Mechanica-Elektronica-Elektriciteit zijn betrokken voor bepaalde deelopdrachten binnen het project.
 
Na realisatie van het expertisecentrum kunnen andere tso-bso scholen, maar ook installateurs van CV en sanitaire installaties er terecht om kennis te maken met deze nieuwe technologie. 
 
Een tweede luik van het project bestaat uit kleinschalige experimenten rond hernieuwbare energie. Deze uitgewerkte experimenten bestaan uit 3 delen.
• Experimenten zonne-energie
• Experimenten windenergie
• Experimenten sensoren en programmeren (datalogging)

Lesvideo’s zorgen voor de vaktechnische en pedagogische ondersteuning. Op die manier kunnen eigen leerlingen en leraren van andere scholen het lesmateriaal op eenvoudige wijze raadplegen.
 
Meer informatie over dit project kan je binnenkort vinden op deze blog .
 

FOTO'S