OPLT

Uw RTC-contactpersoon: Emmanuel Depoortere | 09 267 73 93 | emmanuel@rtcoostvlaanderen.be

Het Oost-Vlaams Overlegplatform Transport en Logistiek is een forum voor uitwisseling van kennis en informatie over de logistieke arbeidsmarkt en streeft ernaar de beeldvorming rond logistiek en transport accuraat en op een positieve manier te promoten, de instroom van arbeidskrachten in de logistieke sector en de transportsector te verbeteren en voldoende, kwaliteitsvolle opleidingen te helpen ontwikkelen. Om deze doelstellingen te realiseren en om daarbij een optimale afstemming tussen het bedrijfsleven en de opleidingsverstrekkers te garanderen, brengt het Oost-Vlaams Overlegplatform Transport en Logistiek verschillende partners en initiatieven samen, faciliteert en stimuleert informatie-uitwisseling en organiseert actief overleg tussen de betrokken partijen.

Specifieke doelstellingen:

1. Het uitwisselen van informatie en kennis van de logistieke arbeidsmarkt, de transportsector incluis.
De verschillende partners/stakeholders houden elkaar op regelmatige tijdstippen op de hoogte van acties, projecten, initiatieven, plannen en trends. Het OPTL werkt draagvlakversterkend en legt de link tussen de verschillende stakeholders in het logistieke en transport(opleidings)spectrum.

2. Het versterken van het imago en de beeldvorming omtrent transport en logistiek.
De sector van transport en logistiek, met een diverse waaier aan functies en beroepen en de fundamentele rol ervan in de economie en het dagelijkse leven wordt helder op de kaart gezet voor een breed publiek met het oog op het verbeteren van de instroom in de logistieke en de transport sector. Door middel van het identificeren van knelpunten en drempels worden (doelgroep) gerichte acties opgezet of ondersteund in functie van het verbreden en verbeteren van de instroom en het verkorten van de doorlooptijden bij het invullen van logistieke- en transportvacatures.

3. Het versterken van het logistieke opleidingslandschap, incluis transport, in optimale afstemming met het bedrijfsleven.
Vraag en aanbod worden actueel op elkaar afgestemd met het oog op effectieve logistieke opleidingen en een optimale voorbereiding op de logistieke arbeidsmarkt.

Deelnemende organisaties:

VDAB | RTC Oost-Vlaanderen | LOGOS | SFTL | POM Oost-Vlaanderen | VVKSO | GO! | OVSG | HOGESCHOOL GENT | Artevelde Hogeschool | PCVO Het Perspectief | OTM | VOKA-VeGho | Havenbedrijf Gent | UNIZO

Actieplan

Het OPTL richt zich op de doelgroepen werkzoekenden en tewerkgestelden, onderwijs, opleidingsverstrekkers actief in de logistieke sector, de transportsector en het bedrijfsleven. Het werkgebied van het OPTL situeert zich in eerste instantie in de provincie Oost-Vlaanderen, maar reikt uiteraard ook verder over de grenzen. Het OPTL wil dan ook de link leggen en overleg plegen met gelijkaardige overlegplatformen en initiatieven in de andere provincies of regio’s. Voor de Waaslandhaven kunnen afspraken worden gemaakt met het overlegplatform Antwerpen. Meer specifiek is de grenswerking met Nederland een belangrijke scoop in functie van de vernieuwde aandacht voor crossborder-arbeidsmarktprojecten.

NIEUW

LOGOS lanceert “TLT international”, een leerspel voor het onderwijs overde boeiende wereld van de internationale handel, het vervoer en delogistiek.Op 8 en 17 maart maakten een 50-tal leerkrachten spelenderwijs kennis met het basis- en het uitbreidingsspel van het Vormingsfonds LOGOS. Een voormiddag waarin ze quizvragen beantwoordden, zich inleefden in logistieke scenario’s zoals de import van koffie vanuit Paraguay en al enkele ideeën opdeden voor vakoverschrijdende lesmomenten.

Wie meer wil weten over het spel, kan alvast heel wat info terugvinden onder: http://www.logosinform.be/nl/onderwijs/tlt-international .