Train the trainer

Wil je de vakbekwaamheid van je leerkracht bijschaven in  kader van gebruik van de infrastructuur bij VDAB? dan kan je een gratis train the trainer volgen.

Vanaf 2018-2019 iwordt er een aanbod voorzien, klik hier voor een overzicht.

Je kan over de provinciegrenzen heen deelnemen aan het gratis aanbod. Je schrijft je in voor de TTT via de website van het RTC van de provincie waar de opleiding plaatsvindt.

Inschrijven voor de opleidingen in Oost-Vlaamse competentiecentra kan via onze opleidingsdatabase .

De TTT zijn geen 'opleiding', het is de bedoeling dat de leraar voldoende vakkennis heeft ifv de infrastructuur. De TTT is er op gericht om leraren op te leiden om de infrastructuur vlot te kunnen gebruiken.
Opleidingen binnen mechanica-elektriciteit kunnen in Oost-Vlaanderen nog worden aangevraagd via TOFAM Oost-Vlaanderen, contacteer hiervoor de teamleider van het CC.

Heftruck
Download hier de communicatie vanuit het Departement Onderwijs en Vorming met informatie over de mogelijkheden die VDAB biedt om school en leraren verder te ondersteunen bij het voorzien van heftruckopleidingen.