Schoolverlatersrapport 2017

In het schoolverlatersrapport van de VDAB worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat ook heel wat praktische infolinks naar onder andere onderwijsaanbod, studietoelagen, kinderbijslag, solliciteren, wachttijden en uitkeringen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2017
STEMmig de toekomst in

Schoolverlatersstudie 2017 - Stemmig de toekomst in

In dit rapport volgde de VDAB 71.810 jongeren, die na het school- of academiejaar 2014-2015 de school verlieten, een jaar lang op in hun zoektocht naar een eerste job. 11% is werkzoekend na een jaar, wat het laagste werkzoekendenaandeel is in de afgelopen 5 jaar. De aantrekkende economie maar ook het groeiend aandeel hooggeschoolden dragen hiertoe bij.

De dalende trend van het aantal ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters zet zich dit jaar niet verder. Schoolverlaters die zonder enige kwalificatie op de arbeidsmarkt komen, hebben het bijzonder moeilijk om een eerste job te vinden. Meer dan 1 op 3 is op zoek naar werk een jaar na het schoolverlaten.

Het behalen van een getuigschrift of een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit gecombineerd wordt met een goede portie werkervaring, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag.

Vrouwelijke schoolverlaters doen het opmerkelijk beter dan hun mannelijke collega’s. Terwijl meer dan 60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters een man is, is 60% van alle hooggeschoolde schoolverlaters een vrouw. Vrouwen halen vaker een diploma hoger onderwijs en vinden gemiddeld makkelijker werk.

 

Download: