Geef uw mening over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs

Bent u leerkracht in het TSO of BSO? Geef uw mening overprofessionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs.

Het Departement Onderwijs en Vorming is benieuwd naar uw visie:

Voor de video klik je hier

Om te weten te komen wat u de best mogelijke wisselwerking vindt tussen de klaspraktijk en de innovaties op de arbeidsmarkt, organiseert IDEA Consult4 focusgroepen voor leerkrachten en een online enquête.

FOCUSGROEPEN

De focusgroepen gaan door in:

 • Antwerpen, 19/02, 9u30 – 11u30    

      Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen)
  , Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, zaal 02.18
 •  Gent, 20/02, 14u – 16u

      Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000Gent, lokaal 04.05
 • Brussel, 21/02, 13u30 – 15u30

      Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, lokaal3BC02
 • Hasselt, 23/02, 9u30 – 11u30

      Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt, lokaal1A11

Inschrijven voor een van deze focusgroepen kan tot 16/02,via deze link: https://goo.gl/forms/FJATndNl2n8ACsgk2

ONLINE ENQUÊTE

De enquête bestaat grotendeels uit open vragen. Deelnemen vraagt een zekere tijdsinvestering, maar geeft u ook de mogelijkheid om alle relevante aspecten aan te kaarten.

Klik hier om te beginnen: https://s.chkmkt.com/InnoVETenquete

U kan het invullen op elk moment onderbreken om later verderte werken. Bovendien kunt u op voorhand de vragenlijst bekijken en/ofafdrukken. Invullen kan tot eind februari.

Alvast bedankt voor uw deelname!