Projectoproep InnoVET

Om de samenwerking tussen scholen en bedrijven nog verder te stimuleren, is er de mogelijkheid om in 2019 concrete innovatieve samenwerkingsverbanden op te zetten waar de ontwikkeling en het uittesten van innovatieve materialen en methodieken centraal staan. Hierbij zijn zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsinitiatieven van belang.

De 7 transitiegebieden van Visie 2050 van de Vlaamse Regering zijn de kapstok waaronder alle InnoVET-projecten zich dienen te positioneren:
 1. Circulaire economie
 2. Slim Wonen en Leven
 3. Industrie 4.0
 4. Levenslang leren
 5. Samen leven in 2050
 6. Mobiliteit
 7. Energietransitie

WELKE ONDERSTEUNING KAN Jouw SCHOOL KRIJGEN?

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan jouw school rekenen op een financiële ondersteuning. Voor elke provincie is er een maximumbedrag van 50.000 euro voorzien waarbij een rangorde gemaakt wordt van geselecteerde voorstellen.

Belangrijk! We verwachten dat jullie school een voorstel indient op basis van een partnerschap: dit kan met andere onderwijs- en kennispartners op lokaal en bovenlokaal niveau én met arbeidsmarktpartners op lokaal en bovenlokaal niveau.

We verwachten een antwoord op de volgende vragen:

 1. Beschrijving van het voorstel: Leg uit wat jullie reeds doen en plannen omtrent InnoVET op school (in maximum 3 pagina’s)
 2. Beschrijving van het plan van aanpak: Leg uit hoe jullie dit innovatie- en transitiegebaseerd plan in 2019-2020 wensen uit te voeren (in maximum 3 pagina’s)
 3. Leg uit hoe jullie een samenwerkingsverband tussen onderwijs-, kennis- én arbeidsmarktactoren zullen vormgeven (in maximum 2 pagina’s)
 4. Leg uit wat de kostprijs van het voorstel is en hoe jullie de cofinanciering zien (in maximum 2 bladzijden)

Downloads:

Meer info:

Ga naar de contactpagina