RTC en STEM


Vanuit de RTC-opdracht kunnen ook STEM-gerelateerde initiatieven op de agenda worden geplaatst. We doen dit enerzijds ter ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs en anderzijds met een link naar een maatschappelijke realiteit. 

Op vraag van het departement Onderwijs & Vorming werd door RTC eerder al een STEM-traject voorzien voor leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs.

Binnen de community rond STEM-gerelateerde initiatieven vormt het samenbrengen van kennis door leerkrachten uit het beroepsgericht en technisch onderwijs de opzet. De concrete samenwerking met bedrijven vormt er het uitgangspunt. We maken hier de link naar het STEM-bedrijventraject waar de opgedane kennis en ervaring van een beperkt aantal scholen en bedrijven gedissemineerd worden naar alle scholen met een beroepsgericht en technisch aanbod in Oost-Vlaanderen.

In het schooljaar 2019-2020 lopen 18 projecten in Oost-Vlaanderen.