RTC Netwerkevent op 14/11/2017

Ruim 110 aanwezigen kregen een blik op de 21ste eeuwse vaardigheden. Kritisch denken en ondernemerschap waren slechts enkele van de vaardigheden die naar voren kwamen. Wie de andere vaardigheden nog eens wil bekijken kan de presentatie downloaden.

  • Presentatie 21ste eeuwse vaardigheden, klik hier
  • Wie was er ook alweer? klik hier voor de foto's
  • We waarderen je feedback! Een korte evaluatie geeft ons de nodige input voor volgend jaar: klik hier

 

de toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

'Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij heb je als jongere tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan pakweg twintig jaar geleden'In februari 2016 publiceerde het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) een rapport vanuit bovenstaande invalshoek. In het rapport schetsen de auteurs Ingrid Christoffels en Pieter Baay aan de hand van literatuuronderzoek welke veranderingen op ons afkomen. En welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Dat culmineert in een set van vaardigheden die in het bijzonder relevant zijn voor het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs.

Dhr. Pieter Baay schetste samen met ons de 21ste eeuwse vaardigheden die van belang zijn voor de arbeidsmarkt en leven lang leren, en daarmee voor de toekomstbestendigheid van de leerlingen die nu worden opgeleid.