Samenwerken met bedrijven?

Het is onze visie dat een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven cruciaal is om een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. Het is ook onze overtuiging dat dit lokaal dient te gebeuren.

De samenwerking onderwijs-bedrijfsleven kan concreet gemaakt worden a.d.h.v. volgende argumenten:

Argumenten pro samenwerking voor scholen:

  • De kwaliteit van de opleiding verbeteren: wijzigende maatschappij vraagt actuele opleidingen – aantrekkelijk onderwijs met realiteitswaarde
  • Extern perspectief: buiten de schoolmuren kijken kan inspirerend zijn.
  • De competenties van leerlingen verhogen: levensecht – contact met werk en arbeidsorganisatie – kennis van de maatschappij en arbeidsmarkt
  • Leerlingen attitudes en inzichten bijbrengen: studie en beroepskeuze – realistisch toekomstperspectief – zicht op tewerkstellingskansen
  • Professionele ontwikkeling van leerkrachten: up-to-date – toegang tot kennis en expertise – netwerking – inzicht in bedrijfsleven en arbeidsmarkt- motiverend
  • Het imago en de uitstraling van de school verhogen: respect vanuit bedrijfsleven