STEM

Uw RTC-contactpersoon: Isabelle Herteleer | 09 267 73 89 | isabelle@rtcoostvlaanderen.be


STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Op de site www.onderwijskiezer.be kan je onder rubriek “STEM” meer informatie vinden over de STEM-studierichtingen en STEM-beroepen. 

Er zijn al heel wat initiatieven om wetenschappen, techniek en technologie en ook technische en exact-wetenschappelijke opleidingen en beroepen in de kijker te zetten. Wetenschapscommunicatie (www.wetenschapsinformatienetwerk.be ), de Richting Morgen-campagne (www.richtingmorgen.be ), sectorale initiatieven, Onderwijskiezer en KlasCement (http://www.kiezenvoorstem.be ) zijn daar voorbeelden van. Maar samen sta je altijd sterker. Zelf stonden we in voor de oprichting van de community Techniek Is Sjiek .

De Vlaamse regering biedt hiervoor een kader met het “Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen, techniek en technologie” – of kortweg STEM-actieplan.

Het STEM-aanbod voor onderwijs, vrije tijd en tewerkstelling is aanzienlijk.

Voorde geïnteresseerde leerkracht, leerling, ouder, student, werkgever … ishet vaak moeilijk om door het bos de bomen nog te zien.

Vandaar het STEM-portaal, waar je voortaan alle initiatieven vindt achter drie rubrieken:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Vrije tijd
Alle STEM-partners werkten samen aan deze wegwijzer.

Meer info:

RTC en STEM

Vanuit de RTC-opdracht kunnen ook STEM-gerelateerde initiatieven op de agenda worden geplaatst. We doen dit enerzijds ter ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs en anderzijds met een link naar een maatschappelijke realiteit.

Connectie kan worden gemaakt met het STEM-leertraject waar vanuit RTC, op vraag van het departement Onderwijs & Vorming, een traject wordt voorzien voor leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs. Een verdere uitrol van het STEM-charter met inbreng van RTC behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De RTC’s - als Vlaams beleidsinstrument – zijn de enige structurele partner die inzetten op de samenwerking scholen-bedrijven. Het is onze ambitie om de RTC’s als netwerk meer te profileren. Dit netwerk kan ingezet worden als (lokale) verbinder tussen scholen en bedrijven. Ook sectororganisaties kunnen hier hun rol spelen. We wensen de platformfunctie verder uit te bouwen, te optimaliseren. Het contacteren van bedrijven die het STEM-charter ondertekenden kan bv. voor RTC een aanleiding zijn om de platformfunctie verder concreet te maken en het aantal bedrijfscontacten op te drijven. Voor het STEM-actieplan kan dit betekenen dat er – via RTC - een stap verder gezet kan worden naar engagementen tussen scholen, bedrijven en andere actoren.

Ondersteuning van het technisch en beroepsonderwijs tot STEM-ambassadeurs. Technische scholen zijn geprefereerde partners om aan STEM te doen. Een koppeling kan worden gemaakt met de talrijke STEM-initiatieven in het technisch onderwijs zelf. Inspireren van het technisch en beroepsonderwijs door een verbinding te maken tussen STEM en het bedrijfsleven.