STEM-monitor 2020

Situering:

Sinds 2012 werd de STEM-monitor ontwikkeld. Op basis van vijf indicatoren geeft de STEM-monitor inzicht in evoluties rond STEM (instroom, doorstroom van leerlingen secundair, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs).

tso-bso verdienen alle aandacht!!

'De infrastructuur in sommige bso en tso-scholen verdient aandacht, maar het zal echt niet mogelijk zijn om steeds nieuwe machines en productiesystemen in de scholen te voorzien. Misschien moeten alle actoren samen nadenken over de wijze van inzet van nieuwe technologieën binnen alternatieve leermethodes? Corona heeft ook dit aandachtspunt op scherp gezet ...'

'Innovatie binnen tso en bso verdient alle aandacht. Deze focus - in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen - is zondermeer essentieel om:
(1) jongeren positief aan te trekken voor STEM-uitvoerende beroepen,
(2) hen te laten inzien dat door de snelle ontwikkelingen, levenslang leren een boeiende en onvermijdelijke uitdaging wordt,
(3) die bovendien essentieel is om in alle sectoren de concurrentie aan te kunnen. Idealiter zouden net dié studierichtingen waar tekorten zichtbaar zijn, extreem intensief dienen in te zetten op innovatie binnen onderwijs. De detailgegevens voor tso en bso bieden m.a.w. dus zeker mogelijkheden voor een gefocuste en nog meer gecoördineerde actie met sectoren/sectorconsulenten, met de RTC's en met de bedrijven.'

Download de STEM-monitor 2020