Voor wie

RTC Oost-Vlaanderen richt zich op leraren en leerlingen van de 3de graad van het beroepsgericht en technisch onderwijs.
Specifiek gaat het om studierichtingen die opleiden naar het verwerven van een beroepskwalificatie van niveau 3 en/of 4 van de derde graad van het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en van het deeltijds onderwijs.

We werken prioritair rond de studiegebieden: auto, mechanica-elektriciteit, hout, bouw, land- en tuinbouw, chemie, voeding.