Voor wie

Het RTC Oost-Vlaanderen richt zich op leerlingen van studierichtingen die opleiden naar het verwerven van een beroepskwalificatie van niveau 3 en/of 4 van de derde graad van het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en van het deeltijds onderwijs.

We werken prioritair rond de studiegebieden: auto, mechanica-elektriciteit, hout, bouw, land- en tuinbouw, chemie, voeding. Voor het studiegebied personenzorg voorzien we een ondersteuning vanuit de platformfunctie.