Internationaal

Sinds 2014 is RTC Oost-Vlaanderen een structurele partner van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB).

We werken samen met organisaties die de ondersteuning van het beroepsgericht en technisch onderwijs als doelstelling hebben. Door samenwerking met organisaties in het buitenland, krijgen we zelf ook inzicht in andere benaderingen en kunnen we bepaalde uitdagingen in Vlaanderen benaderen vanuit nieuwe invalshoeken.

Het Vlaamse RTC-concept werd vertaald naar de Ecuadoriaanse context. Ondertussen lopen een 12-tal RTC-projecten in het land. In 2018-2019 wenst men met een uitrol over alle provincies het aantal projecten te vervijfvoudigen. Ook hier is de samenwerking tussen een groep scholen met een technisch en beroepsgericht aanbod en één of meerdere bedrijven de kern van elk project. Een optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt vormt het hogere doel.