Internationaal

Sinds 2014 is RTC Oost-Vlaanderen een structurele partner van de  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB).

RTC versterkt niet alleen de werking van VVOB, we krijgen zelf ook inzicht in andere manieren van werken en kunnen bepaalde uitdagingen in Vlaanderen benaderen vanuit nieuwe invalshoeken. Ons internationaliseringsbeleid wordt hiermee ook verrijkt. Win-win.

Het Vlaamse RTC-concept werd vertaald naar de Ecuadoriaanse context. Ondertussen lopen een 12-tal RTC-projecten in het land. In 2018-2019 wenst men met een uitrol over alle provincies het aantal projecten te vervijfvoudigen. Ook hier is de samenwerking tussen een groep scholen met een technisch en beroepsgericht aanbod en één of meerdere bedrijven de kern van elk project. Een optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt vormt het hogere doel.