Samenwerken met scholen?

Het is onze visie dat een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven cruciaal is om een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. Het is ook onze overtuiging dat dit lokaal dient te gebeuren.

De samenwerking onderwijs-bedrijfsleven kan concreet gemaakt worden a.d.h.v. volgende argumenten:

Argumenten pro samenwerking voor bedrijven:

  • Verhogen imago en kennis over het bedrijfsleven: naambekendheid – imago sector – perceptie beroepen – aantrekkingskracht industrie (meisjes)
  • Brede recruteringsbasis bekomen: keuze uit toekomstige medewerkers – jongeren stimuleren om studiekeuze te maken voor hun sector
  • Beter opgeleide afgestudeerden: kwaliteit van de schoolverlaters – juiste attitude – wat wordt verwacht vanuit het bedrijfsleven?
  • Professionalisering bedrijfsmedewerkers: werknemers aanvullend bijscholen – netwerking 
  • De eigen organisatie beter doen functioneren: uitvoeren van studies/opdrachten voor of door het onderwijs
  • Maatschappelijk engagement: corporate social responsibility - jurering bij eindwerken