Wat is InnoVET?InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET) oftewel 'Innovatie in arbeidsmarktgerichte opleidingen'.  Het doel is om vernieuwend en deelbaar lesmateriaal voor bso en tso te ontwikkelen. InnoVET is een project dat de RTC’s mee ondersteunen in samenwerking met het departement Onderwijs & Vorming. Met InnoVET willen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen versterken.
 
Op het terrein kunnen de RTC's mee ondersteunen voor de uitrol. Het InnoVET-traject wordt Vlaanderenbreed opgevolgd door het departement Onderwijs & Vorming. Zij bekijken hoe de output van leermiddelen, -producten en -processen op een laagdrempelige manier kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Innovatief onderwijs betekent immers niet dat de projecten het warm water blijven uitvinden, maar leren van elkaar en zo hun expertise versterken. Ten slotte onderzoekt het departement ook hoe de projecten in de toekomst kunnen worden verbreed.
 
InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen.
De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leraren van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 gestart is en resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso.
 
Meer info nodig? Bekijk dan zeker onderstaande websites: