Wat is InnoVET

InnoVET staat voor Innovatie in Vocational Education and Training (VET), hier geoperationaliseerd als tso- en bso-opleidingen, die toegang geven tot de arbeidsmarkt of verdere studies. Met InnoVET wensen wij het beroepsgericht onderwijs in tso/bso-scholen te versterken.

InnoVET geeft een financiële ondersteuning aan scholen die innovatief aan de slag willen gaan met actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen en (technische) ontwikkelingen binnen de beroepen en die tijdens het schooljaar 2019-2020 concrete acties opzetten om gedocumenteerde, uitgeteste en bij voorkeur repliceerbare, sterk innovatieve trajecten op school uit te werken.

De belangrijkste personen om dit te realiseren zijn de leraren van tso/bso-scholen en hun directies, die samen met bedrijven, sectoren, kennis- en expertisecentra toekomstgerichte innovatie binnenbrengen in de klaspraktijk. Dit traject past ook helemaal in het Europese programma rond Centres for Vocational Excellence dat in 2019 start, en dat resoluut gaat voor innovatie en transitietrajecten in het bso en tso. Het spreekt dat we het InnoVET-traject te gepasten tijde dan ook bekend zullen maken op het Europese Forum.

Met InnoVET wordt ingezet op de professionalisering van leraren die lesgeven in arbeidsmarktgerichte richtingen of in richtingen met een dubbele finaliteit van het secundair onderwijs (dus niet enkel “STEM-richtingen”!): InnoVET gaat net zo goed over innovatie en transitie binnen bv. retail, zorg- en welzijnsopleidingen. Alleen door de vakexpertise van de tso- en bso-opleidingen als essentiële component te positioneren bij actuele en maatschappelijk relevante uitdagingen en (technische) ontwikkelingen binnen de beroepen, zal men erin slagen om zowel jongeren een positieve opleidingskeuze richting tso/bso te laten maken, als de maatschappelijke waardering voor deze opleidingen te verhogen. InnoVET zet de leraar en het lerarenteam van de school aan het stuur: daardoor wordt InnoVET een duurzaam en intensief bijscholingstraject, waarbij de leraren eigenaar worden van de actieradius van hun eigen bijscholing. Daarnaast zal InnoVET tegelijk een brede waaier aan leermaterialen opleveren, die kan gedeeld worden met alle Vlaamse tso en bso-scholen.

Downloads: