Wat kan RTC voor jou betekenen?

RTC Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van meerdere secundaire scholen (tso-bso-dbso-buso) en technische bedrijven in de regio. We verbinden school en werkplek zodat scholen sterker staan om de uitdagingen aan te gaan.

Het doel is om kwalitatief technisch en beroepsonderwijs te ontwikkelen op het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt.Leerlingen en leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich dichtbij opeen loopbaan in de techniek te oriënteren, kennis te maken metnieuw(st)e technieken en zo de aansluiting tot de arbeidsmarkt terealiseren.. Daarvoor scheppen bedrijven en het beroepsgericht en technisch onderwijs in de regio uiteenlopende projectmogelijkheden.

RTC tracht te faciliteren, te verbinden en te inspireren. Scholen en bedrijven houden het RTC actief.

We ondersteunen onderwijsinstellingen met een TSO/BSO studieaanbod op verschillende manieren:

  • Delen van technologische infrastructuur
  • Delen van technologische apparatuur 
  • (Technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen scholen en bedrijven
Wenst u zich als bedrijf te engageren? Aarzel niet om contact op te nemen op info@rtcoostvlaanderen.be of 09 267 73 91