Wat kan RTC voor jou betekenen?

RTC Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van meerdere secundaire scholen (tso-bso-clw-buso) en technische bedrijven in de regio. We verbinden school en werkplek zodat scholen sterker staan om de uitdagingen aan te gaan.

Het doel is om kwalitatief technisch en beroepsonderwijs te ontwikkelen op het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt. Leerlingen en leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich dichtbij op een loopbaan in de techniek te oriënteren, kennis te maken met nieuw(st)e technieken en zo de aansluiting tot de arbeidsmarkt te realiseren.. Daarvoor scheppen bedrijven en het beroepsgericht en technisch onderwijs in de regio uiteenlopende projectmogelijkheden.

RTC tracht te faciliteren, te verbinden en te inspireren. Scholen en bedrijven houden het RTC actief.

We ondersteunen onderwijsinstellingen met een tso-bso studieaanbod op verschillende manieren:

  • Delen van technologische infrastructuur
  • Delen van technologische apparatuur 
  • (Technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen scholen en bedrijven

Samenwerken met bedrijven

Het is onze visie dat een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven cruciaal is om een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. Het is ook onze overtuiging dat dit lokaal dient te gebeuren.

De samenwerking onderwijs-bedrijfsleven kan concreet gemaakt worden a.d.h.v. volgende argumenten:

Argumenten pro samenwerking voor scholen:

  • De kwaliteit van de opleiding verbeteren: wijzigende maatschappij vraagt actuele opleidingen – aantrekkelijk onderwijs met realiteitswaarde
  • Extern perspectief: buiten de schoolmuren kijken kan inspirerend zijn.
  • De competenties van leerlingen verhogen: levensecht – contact met werk en arbeidsorganisatie – kennis van de maatschappij en arbeidsmarkt
  • Leerlingen attitudes en inzichten bijbrengen: studie en beroepskeuze – realistisch toekomstperspectief – zicht op tewerkstellingskansen
  • Professionele ontwikkeling van leerkrachten: up-to-date – toegang tot kennis en expertise – netwerking – inzicht in bedrijfsleven en arbeidsmarkt- motiverend
  • Het imago en de uitstraling van de school verhogen: respect vanuit bedrijfsleven