Werkplekleren

INFOMOMENT: DUAAL LEREN: FACTS EN FAQ'S

Dinsdag 16 mei '17 van 16u tot 17u30 in de Eskimofabriek te Gent!
Voor meer info klik hier !

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren kan men omschrijven als een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en plaatsvindt in een echte arbeidssituatie met de werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject.

Werkplekleren is niet nieuw, al heette het vroeger anders. Maar de aandacht ervoor is sterk gestegen door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de kenniseconomie. De arbeidswereld probeert daarom het competentieniveau van de arbeidskrachten efficiënter af te stemmen op de wijzigende omstandigheden en verwachtingen op de arbeidsmarkt. Dat maakt levenslang leren veel belangrijker. In onderwijs en opleiding groeit daarom de behoefte om de onderwijs- en opleidingsprogramma's levensechter te maken.

Werkplekleren bestaat in reële arbeidssituaties en in de afgeleide vormen zoals simulaties, voortrajecten, praktijkgerichte vormingen, praktijklessen in bedrijven, gastsprekers, deelnemen aan externe initiatieven. Werkplekleren is, een instrument dat toegepast kan worden in een waaier van leersituaties,gaande van een reële arbeidsplek tot realistische omstandigheden. Cruciaal is dat men oog heeft voor de specificiteit van de studierichting of opleiding en voor het onderwijs- en opleidingsniveau.

Duaal leren

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. In de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 stappen 34 scholen en 5Syntra- lesplaatsen mee in het proefproject Schoolbank op de werkplek . Zij organiseren elk 1 van in totaal 7 duale studierichtingen.

schooljaar 2017-2018

Het proefproject duaal leren breidt vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en bedrijven. Jongerenzullen in 19 extra studierichtingen de kans krijgen om in hetproefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ te stappen. Het gaat onder meerom bakkers, kinderbegeleiders en vrachtwagenchauffeurs. Datbrengt het totaal aantal studierichtingen duaal leren op 26. De VlaamseRegering heeft de selectie van de studierichtingen goedgekeurd. Vlaamsminister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van WerkPhilippe Muyters zullen de uitbreiding de komende maanden in regelgevinggieten. Meer info via deze link .

Bijkomende info duaal leren

voor scholen
voor bedrijven