Zorg

RTC-contactpersoon: Henny Thienpondt | 09 267 73 91 | yelva@rtcoostvlaanderen.be

Sinds 2015 werd het aanbod in de 'zachte sector' volledig afgebouwd. Op vraag van het RTC-bestuur werd, in overleg met de sector (VIVO), bekeken hoe RTC een meer faciliterende rol kon spelen vanuit de platformopdracht.

Sinds september 2016 staat RTC in voor het overleg tussen de diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse scholen met een studierichting in de 3de graad thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (BSO)  en/of verzorging (BSO). Deze stuurgroep 'stages in de gezinszorg' komt tweemaal per jaar bijeen.

De activiteiten focussen zich op de stages (7de jaars), de zorgwandeling (6de jaars) en een uniform stageopvolgsysteem.