Menu

Ga eens op een ander

RTC

Neem deel aan het RTC-aanbod van een andere provincie

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincieoverchrijdende werking (POW) te ondersteunen. Voor elke school betekent dit dat je onder bepaalde voorwaarden kan deelnemen aan opleidingen van een RTC gelegen in een andere provincie. 

Lees verder


Meer interessante artikels

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen