Menu

Samen het arbeidsmarktgericht onderwijs versterken!

Het Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen willen met dit project Oost-Vlaamse ondernemingen en scholen dichter bij elkaar brengen en nauwer laten samen werken.

Om voor beroepsgerichte en technische scholen zichtbaarder te maken bij welke ondernemingen in de buurt ze welkom zijn voor klasbezoeken, willen we dit graag in kaart brengen. Kan je ons laten weten of ook jouw onderneming hiervoor openstaat? 

Wil jij werkplekleren aanbieden in jouw bedrijf?

Met de steun van

Het project ‘Onderneming plus School’ is ontstaan met de steun van het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vanuit de Provincie worden er middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs.


Meer interessante artikels

© 2023 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen