Menu

10 tips om jouw bedrijfsbezoek te plannen:

1. **Doelstellingen bepalen:**

- Definieer duidelijke educatieve doelen voor het bedrijfsbezoek.

- Identificeer specifieke leerdoelen die je wilt bereiken.

2. **Selecteer een geschikt bedrijf:**

- Kies een bedrijf uit onze lijst dat relevant is voor jouw lessen.

3. **Leg contact met het bedrijf:**

- Bel of stuur een e-mail naar het bedrijf om het bezoek voor te stellen.

- Leg de educatieve doelstellingen en het beoogde aantal leerlingen uit.

4. **Bevestig de afspraak:**

- Zodra het bedrijf akkoord gaat, bevestig dan de datum, tijd en andere details.

- Zorg ervoor dat jullie op dezelfde golflengte zitten over het programma.

5. **Informeer ouders en leerlingen:**

- Stel een brief op voor ouders en verzorg de nodige toestemmingsformulieren voor de studenten.

- Communiceer belangrijke informatie zoals de datum, vertrektijd, lunchregelingen en eventuele kosten.

6. **Voorbereidende les:**

- Geef een voorbereidende les over het bedrijf en de sector.

- Leg de verwachtingen uit en bespreek gedragsregels tijdens het bezoek.

7. **Transport regelen:**

- Organiseer vervoer naar het bedrijf, zoals busvervoer of het regelen van carpooling.

- Zorg voor voldoende begeleiders afhankelijk van de grootte van de groep.

8. **Informatie verzamelen van het bedrijf:**

- Vraag het bedrijf om relevante informatie of materiaal dat tijdens de les kan worden gebruikt.

- Informeer naar eventuele veiligheidsvoorschriften en benodigdheden.

9. **Checklist voor de dag zelf:**

- Controleer de aanwezigheid van toestemmingsformulieren.

- Zorg voor een aanwezigheidslijst en belangrijke contactgegevens.

- Controleer het weer en pas indien nodig plannen aan.

- Stel een gedetailleerd programma op voor de dag, inclusief de volgorde van activiteiten en de duur van elk onderdeel.

- Zorg voor voldoende tijd voor vragen en interactie.

10. **Follow-up na het bezoek:**

- Bedank het bedrijf voor hun gastvrijheid.

- Vraag je leerlingen om feedback over wat ze hebben geleerd.

- Evalueer het bezoek en overweeg mogelijke verbeteringen voor toekomstige bedrijfsbezoeken.


Meer interessante artikels

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen