Menu

VR in the pipeline

Met een toenemende focus op duurzaam wonen en bouwen zal er in de toekomst meer aandacht nodig zijn voor het onderhoud van riolering en het omgaan met regenwater. Zo zijn er steeds strengere verplichtingen rond infiltratie en de scheiding en afvoering van afval- en regenwater. Met dit InnoVET-project willen het onzichtbare ondergrondse huisrioleringstraject visualiseren in virtual reality. Zo willen we de scholen ondersteunen in het lesgeven over dit onderwerp.

 

© 2021 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen