Menu

VR systeembekisting

Oost-Vlaanderen heeft de meeste bruggen in slechte staat. Nieuws uit 2020 dat dringende actie vereiste. Om bruggen te herstellen, te bouwen en te onderhouden, zijn er goede vakmannen -en vrouwen nodig en meer specifiek bekisters. En hoewel de bouwsector in volle technische evolutie is, zijn bekistingen en bewapeningen onmisbaar. Het beroep ‘bekister’ is een zwaar statistisch knelpuntberoep waar zowel kwantitatief als kwalitatief een groot tekort aan is. Enerzijds kiezen te weinig afgestudeerden voor het beroep van bekister en anderzijds is het vaak zo dat zij die er voor kiezen niet voldoen bijvoorbeeld omwille van gebrek aan de juiste kennis en/of ervaring.

In het beroepsgericht en technisch onderwijs zijn er verschillende studierichtingen die de mogelijke bekisters van de toekomst opleiden. De leerplandoelstellingen en ontwikkelingsdoelen rond bekisting zijn gebetonneerd in de leerplannen van de 2 de en 3de graad bouw, ruwbouw, hout- en bouwkunde, bouwtechnieken, bouwwetenschappen ... Sectororganisatie Constructiv biedt een ééndaagse leraren- en leerlingenopleiding rond bekisting aan. RTC Oost-Vlaanderen heeft op zijn beurt een compact mobiel pakket bekisting dat kan ontleend worden na het volgen van een lerarenopleiding. 

Ondanks de inspanningen van de sector en RTC, het moeilijk blijft om goed les te geven over bekisting. Als de scholen de apparatuur zelf willen aanschaffen, hangt er een stevig prijskaartje aan. De materialen log en nemen deze veel ruimte in beslag in de bouwplaats. Een waarheidsgetrouwe opstelling/constructie kan ook onveilig zijn voor onervaren leerlingen en deze is ergonomisch niet aangepast aan de fysieke capaciteiten van adolescenten. Tot slot is het onderwerp bekisting ook heel uitgebreid en complex voor leraren. Zo zijn er heel wat verschillende soorten bekistingen en daarbinnen ook verschillende systemen (Hunnebeck, Peri Doka, …) voor funderingen, wanden, kolommen, vloeren en balken. Niet alle leerlingen kunnen tijdens hun stage bekisting leren, dus het blijft nodig dat ze ook les krijgen over bekisting op school ...

De bekistings- en wapeningsplannen zijn klaar en de bruggen zijn al gelegd tussen de onderwijsvormen van het beroepsgericht en technisch onderwijs. Drie scholen uit het reguliere, het bijzondere, het deeltijdse en duale onderwijs gaan samen bouwen aan de stevige fundamenten van onze bekisters. Wij hopen alvast onze bruggen verder te versterken naar de toekomst

Vragen of opmerkingen, laat het ons weten op info@rtcoostvlaanderen.be 

© 2023 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen