Menu

InnoVET-project Transport en Logistiek: innovatie in actie!

Leraren transport en logistieke vakken uit het secundair onderwijs worden vandaag geconfronteerd met een aantal uitdagingen:

Er is een gebrek aan transport en logistieke medewerkers op de arbeidsmarkt, verschillende types transport- en logistieke beroepen staan op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB;

Een job in de logistieke sector heeft vaak een weinig aantrekkelijk gehalte;

Zowel binnen de ondernemings- als het onderwijsveld is de vraag groot om de theorie en de praktijk meer op elkaar af te stemmen.

Bij de zoektocht naar een gerichte oplossing werden we recent geïnspireerd door Fabriek Logistiek, de eerste logistieke testruimte in België die eind juni 2022 werd geopend in Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen). Dit praktische testcentrum brengt alle moderne logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring, theorie en expertise samen. Fabriek Logistiek mikt in eerste instantie op ondernemingen. Kmo’s, bedrijven en instellingen op zoek naar logistieke oplossingen kunnen er terecht om technologieën en productontwikkeling uit te testen. Ze maken er kennis met diensten zoals e-commerce en kunnen er ook terecht voor het opleiden van eigen personeel. Vanuit het onderwijs klinkt ons dit als muziek in de oren :

- er is de mogelijkheid om de leerlingen en leerkrachten in contact te brengen met de huidige en modernste technologieën;

- onze leerlingen uit logistieke richtingen doen praktijkervaring op die zo broodnodig is;

- een bezoek aan Fabriek Logistiek kan, in het kader van de nieuwe eindtermen een meerwaarde zijn voor leerlingen uit veel studierichtingen. Leerlingen kunnen gefascineerd worden door de nieuwste logistieke toepassingen : e-commerce, inrichting en organisatie van het magazijn...Fabriek Logistiek biedt toekomstperspectief voor de jongeren van vandaag in de meest brede zin van het woord.

Helaas worden we geconfronteerd met een aantal knelpunten:

- De kostprijs: Fabriek Logistiek werkt volgens een uitgewerkt businessmodel en hanteert standaard tarieven die voor scholen vaak niet realistisch zijn om te betalen

- Het ontbreken van omkadering en digitaal lesmateriaal op maat van secundair onderwijs. Om een toekomstig aanbod naar het onderwijs te faciliteren, dient ter ondersteuning lesmateriaal te worden ontwikkeld.

Met dit InnoVET-projectvoorstel willen we in zetten op het tweede aspect: de ontwikkeling van train-the trainersessies (TTT) en digitaal lesmateriaal afgestemd op de nieuwe eindtermen in zowel arbeidsmarktgerichte als dubbele finaliteit. Zo bieden wij onze leerlingen de kans de geheimen van de logistieke wereld te ontrafelen, te ervaren en toe te passen. Daarbij worden de meest actuele technieken, methodieken en expertise die binnengebracht worden in de logistieke sector geïntegreerd. Dit lesmateriaal sluit aan bij de eindtermen en beroepskwalificaties van de betrokken studierichtingen en laat de leerlingen kennismaken met de innovatieve praktijken binnen de logistieke sector. Met behulp van deze ondersteuning kan een leraar een leerlingenopleiding bij Fabriek Logistiek voorbereiden, opvolgen en evalueren in de klas. Op die manier kunnen de leerlingen de leerinhoud optimaal verwerken en is het bezoek ingebed in hun curriculum. Maar ook scholen voor wie de verplaatsing naar Fabriek Logistiek niet haalbaar is, zullen gebruik kunnen maken van het digitaal lesmateriaal om de leerlingen te laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van logistiek. Het ontwikkelde lesmateriaal zal namelijk niet enkel gefocust zijn op Fabriek Logistiek maar een brede invalshoek hebben. 

© 2023 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen