Menu

InnoVET: VR monteren / demonteren

InnoVET-project: VR monteren/demonteren

Het onderdeel onderhoudstechnieken neemt de laatste jaren sterk aan belang toe in de bedrijfswereld. Ook binnen het onderwijs neemt dit thema meer en meer van de praktijkvakken in beslag. Met onderwijsmodernisering en de uitrol van de nieuwe leerplannen krijgen scholen te maken met nieuwe uitdagingen.

Monteren en demonteren is geen hoogtechnologische vernieuwing, het principe bestaat al jaren. Toch blijft het belang van onderhoud aan mechanische aandrijvingen een cruciaal onderdeel in de industrie. Tegelijk worden scholen ook al jaren geconfronteerd met beperkingen. Zo werken scholen vaak met materiaal dat ze krijgen van bedrijven. Maar telkens iets uit elkaar halen en terug in elkaar steken zorgt ervoor dat slijtage de bovenhand krijgt, waardoor het materiaal enkel nog kan dienen voor de schroot. Door een VR-toepassing te ontwikkelen zetten we ook in op een duurzame en meer milieuvriendelijke aanpak van onderwijs.

Met het VR-project willen we inzetten op storingen signaleren en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Het monteren, demonteren van mechanische componenten, zoals lagers, tandwiel- en omspanningsoverbrengingen wordt dan bekend terrein voor de leerling. Je kunt componenten monteren en demonteren en bent in staat mee te denken in het continue verbeterproces om machinestilstand tot een minimum te beperken.

Ons doel is om een VR applicatie te ontwikkelen die past binnen een duurzaam leertraject vanaf de tweede graad mechanica-elektriciteit waarbij leerlingen nog kwalitatiever worden opgeleid in onderhoudstechniek.

Concreet werken we rond 4 oefeningen:

  • werken met een momentsleutel
  • werken met een circlips
  • werken met linkse en rechtse schroefdraad
  • demonteren en monteren van een lager

Betrokken partners

  • Bernardustechnicum Oudenaarde
  • Richtpunt Hamme
  • Edugo campus Glorieux Oostakker
  • mtech+ Oost-Vlaanderen
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • InnoVET - department Onderwijs en Vorming

Vragen? Contacteer ons!
We helpen jou graag verder.

Volg ons, want we zijn nog niet uitverteld! Schrijf je in op onze nieuwsbrief, en volg ons op Facebook en LinkedIn.

In samenwerking met

© 2023 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen