Menu

Onderneming + School

Aanbod 2021-2022

Bezoek North Sea Port

In samenwerking met Stad Gent zoeken wij op jouw vraag interessante ondernemingen.

Boek je  bezoek aan North Sea Port

Samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen en RTC Oost-Vlaanderen

Onder de noemer ‘Onderneming + School’ bieden we technische en beroepsgerichte scholen in de 3de graad en ondernemingen in Oost-Vlaanderen een virtuele marktplaats waar beide partijen elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit RTC voorzien we omkadering en dienstverlening op lange termijn zodat het aanbod concreet wordt. We nemen daarmee drempels weg zodat scholen en ondernemingen elkaar vinden en gestimuleerd worden naar (meer) samenwerking.

Digitale dienstverlening

Dit project focuste tijdens het schooljaar 2020-2021 in eerste instantie op de ontwikkeling van een virtuele tool. Samen met de eraan gekoppelde dienstverlening speelt het project uiteindelijk in op alle mogelijke varianten van werkplekleren: een bedrijfsbezoek, een gastles op school, een snuffelstage, een leerkrachtenstage of een technische werkopdracht, het aanbieden van materiaal-infrastructuur,... Duaal leren valt buiten de scope omdat veel sectororganisaties al ondersteuning bieden aan de scholen. Het aanbod voor scholen is terug te vinden in het reguliere aanbod van RTC.

info voor scholen

We verbinden ondernemingen met onderwijs, laten hen samenwerken zodat jongeren bewust(er) kunnen kiezen voor een technische opleiding. Door een versterking van de (technologische) expertise van leerkrachten en leerlingen en het verbinden van school en werkplek, wordt er ingezet op een vlotte aansluiting met de hedendaagse arbeidsmarkt.

Info voor ondernemingen

Met de steun van

Het project ‘Onderneming+ School’ is ontstaan met de steun van het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vanuit de Provincie worden er middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs.

Dit gratis aanbod past binnen de activiteiten van het Interreg-project North Sea Port Talent. Met dat project willen Stad Gent, VDAB, North Sea Port, de gemeente Terneuzen en het WSP Terneuzen oplossingen zoeken om vacatures bij bedrijven in en rond North Sea Port sneller ingevuld te krijgen.

© 2022 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen