Menu

VRiool

Je spoelt het toilet door, neemt een verfrissende douche of wast je kleren in de wasmachine .... allemaal alledaagse handelingen die niet mogelijk zijn zonder een vakkundig aangelegde huisriolering.

We staan niet altijd stil bij het onzichtbare ondergrondse traject dat afvalwater in een huisriolering aflegt. Het gaat van buizen (riolen), putten naar pompen om uiteindelijk gescheiden afgevoerd te worden in de openbare riolering. Met een toenemende focus op duurzaam wonen en bouwen zal er in de toekomst meer aandacht nodig zijn voor het onderhoud van riolering en het omgaan met regenwater. Zo zijn er steeds strengere verplichtingen rond infiltratie en de scheiding en afvoering van afval- en regenwater.

Gelukkig worden de leerlingen uit het bouwonderwijs daarop voorbereid. In de leerplannen van het studiegebied bouw (ruwbouw, bouwtechnieken, bouw- en houtkunde, …) komt huisriolering meermaals aan bod. De praktijkleraren bouw hebben dan ook veel expertise over de werking van een huisriolering. Het is echter niet gemakkelijk de leerlingen de nodige praktijkvaardigheden aan te leren én het blijkt een uitdaging te zijn om de werking van een huisriolering aanschouwelijk te maken.

De uitdagende praktijkuitvoering, de toenemende focus op duurzaam wonen en bouwen, de nood aan afstuderende leerlingen met interesse in huisriolering maken dat het dringend tijd is om ook actie in het secundair onderwijs te ondernemen.

Daarom slaan vier Oost-Vlaamse bouwscholen, VTI Deinze, Scheppersinstituut Wetteren, Tectura Merelbeke en Richtpunt Eeklo, de handen in elkaar. Daarbij worden zij ondersteund door partners als RTC Oost-Vlaanderen, verbinder tussen scholen en ondernemingen, en Thomas More die VR-expertise binnenbrengt in dit verhaal. Ook Provincie Oost-Vlaanderen en sectorfonds Constructiv ondersteunen dit project. De onderneming DYKA en VLARIO, het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, leveren technische en wettelijke expertise in dit verhaal. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten worden betrokken als pedagogisch en didactisch klankbord. Het unieke aan dit project is dat het organisch gegroeid is vanuit de bouwscholen zelf, bovendien draagt VR in deze bouwscholen bij tot het positieve imago van de bouwopleidingen in het secundair onderwijs.

De bedoeling is om door virtual reality een uniek 3D huisrioleringsnet te simuleren waarbij leerlingen een huisrioleringsnet virtueel kunnen aanleggen inclusief controleputten, opvangtoestellen, aansluitingen, … Zo’n VR applicatie laat toe dat leerlingen leren op maat, zowel op niveau van de studierichting als op individueel niveau en dat hun parcours in de applicatie ook kan ‘gemeten’ worden door analytics. Tot slot biedt zo’n applicatie oneindig veel oefenkansen, in tegenstelling tot de éénmalig bruikbare materialen.

Deze aanschouwelijke manier van werken maakt dat leraren ondersteund worden in de zoektocht naar (les)materialen en infrastructuur, dat de leerlingen door het zelf te beleven uitgroeien tot competente vakmannen- en vrouwen én dat hun interesse zal gewekt voor zijn voor duurzaam aangelegde huisriolering. En vooral door deze twee laatste items kunnen wij met z’n allen terug met een gerust hart ons toilet doorspoelen, een verfrissende douche nemen of onze kleren wassen in de wasmachine ...

Wil je gebruik maken van de virtual reality applicatie VRiool in de klas?    Vraag toegang tot VRiool aan

Vragen of opmerkingen, laat het ons weten op info@rtcoostvlaanderen.be 

© 2023 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen