In de kijker

VDAB Schoolverlatersrapport 2016:
Meisjes verlaten het secundair met een hoger diploma dan jongens. Als ze niet verder studeren, hebben ze na 1 jaar makkelijker een job gevonden.
Meer info ...
Provincieoverschrijdende werking
Neem deel aan het RTC-projectaanbod van een andere provincie.
Meer info ...
Duaal leren:
7 studierichtingen vanaf 01/09/2016. VLOR-advies ontwerpbesluit statuut.
Meer info ...
VDAB 10-dagen:
VDAB stelt haar infrastructuur kosteloos ter beschikking aan onderwijs.
Meer info ...