Menu

Privacy

REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM (RTC) OOST-VLAANDEREN VZW

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 73 91 
info@rtcoostvlaanderen.be
Ondernemingsnummer: BE0870.781.569

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend respecteert RTC Oost-Vlaanderen de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vind je hieronder terug.
 

Hoe verzamelt RTC Oost-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

RTC Oost-Vlaanderen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst (bv. in het kader van een opleiding).

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt RTC Oost-Vlaanderen?

RTC Oost-Vlaanderen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door jou (of door derden) aangevraagde dienst.

 

Wanneer en waarom verwerkt RTC Oost-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

RTC Oost-Vlaanderen verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien je hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door jouw gevraagde dienst te leveren (bv. e-mailadres om een opleidingsbevestiging op te sturen, deelnemerslijst van een opleiding);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

 

Hoe behandelt de RTC Oost-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen (vb naam leerling bij opleidingen) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • Schrijf je je bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij jouw gegevens enkel om je deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft je ook de mogelijkheid om uit te schrijven op eigen initiatief.
 • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaart RTC Oost-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

 • Dien je via onze website (www.rtcoostvlaanderen.be) een opleidingsaanvraag in, schrijf je je in voor een evenement, dan houden we jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jouw gevraagde dienst correct af te handelen of die nodig is voor onze subsidieverstrekkers.
 • RTC Oost-Vlaanderen kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde

 

Bewaart RTC Oost-Vlaanderen mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@rtcoostvlaanderen.be
 • Je kunt op elk moment de persoonlijke gegevens die RTC Oost-Vlaanderen over jou verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. 
 • Indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Nog vragen of bedenkingen?

Neem contact met ons op via info@rtcoostvlaanderen.be

Disclaimer

 • RTC Oost-Vlaanderen wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. RTC Oost-Vlaanderen is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. 
 • RTC Oost-Vlaanderen waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.
 • Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. 
 • Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen RTC Oost-Vlaanderen of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. RTC Oost-Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Foto's

Beelden zeggen meer dan woorden. We nemen dan ook graag foto's van de deelnemers tijdens onze activiteiten ikv projecten, opleidingen, nascholingen, events. Deze foto's worden gebruikt in onze communicatie op de website, sociale media en het jaarverslag. Indien je een foto verwijderd wil zien neem dan zo snel mogelijk contact op met info@rtcoostvlaanderen.be. Wij zorgen ervoor dat jouw foto van de website gehaald wordt.

Naamsvermelding licentie

Huisfotograaf

Gerbrand Van Uytvanck
www.gerbrandvanuytvanck.com

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen