Menu

Leeratelier logistiek

Overgang van 10 naar 5 dagen voor leeratelier Goederenbehandeling

Om meer scholen de kans te bieden om gebruik te maken van het leeratelier Goederenbehandeling van VDAB schakelen we over van een maximale duur van 10 dagen naar 5 dagen per leerling. Dit initiatief, gebaseerd op een solidariteitsprincipe, willen we uniform over heel Vlaanderen aanbieden.

Huidige regeling (10 dagen per leerling)

 • VDAB biedt beroepsgerichte en technische scholen de mogelijkheid om praktijklessen te geven in hun Competentiecentra, gedurende maximaal 10 dagen per leerling (op voorwaarde dat de capaciteit dit toelaat).
 • Gratis beschikbaarstelling van de infrastructuur.
 • Het infrastructuuraanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren.
 • Opleiding wordt verzorgd door de eigen leraren.
 • Leraren krijgen een gratis wegwijssessie over de campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen.
 • In de VDAB-leerateliers voor goederenbehandeling (heftruck) gelden volgende bijkomende voorwaarden:
  • De betrokken leraren volgen éénmalig een 10-daagse gratis train-the-trainer bij VDAB.
  • Er is een door VDAB vastgelegd oefenpakket inclusief rijrichtlijnen. Jaarlijks minimaal één volledige schaduw-/oefendag om het vastgelegd oefenpakket met bijbehorende rijrichtlijnen in te oefenen.

Specifiek voor leeratelier Goederenbehandeling

In samenspraak met departement Onderwijs en Vorming, VDAB, de Regionale Technologische Centra (RTC’s), en de pedagogische begeleiding van de verschillende netten wordt het aantal dagen voor de basisopleiding heftruck vanaf het schooljaar 2024-2025 beperkt tot maximaal 5 dagen per leerling.

Deze aanpassing is ingegeven door:
 • de groeiende vraag binnen de logistieke opleidingen als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs;
 • de aanpassing van leerplannen en een uitbreiding van de doelgroep.

Zoals voorheen mogen maximaal 6 leerlingen tegelijk gebruikmaken van dit leeratelier.

 • Per groep van 6 leerlingen moet een aanvraag ingediend worden.
 • Voor zowel de leraren als de leerlingen is een gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts verplicht.

Motivatie voor verandering

Uit feedback van scholen die al gebruikmaken van het 5-dagen principe blijkt dat de basisopleiding heftruck niet noodzakelijk 10 dagen per leerling vereist.

Verwachting is dat door de basisopleiding heftruck aan te passen naar 5 dagen, er meer aanvragen positief beantwoord kunnen worden, waardoor meer scholen bereikt kunnen worden.

Wat resulteert in een groter aantal leerlingen bij wie de vaardigheden versterkt kunnen worden en die zo beter voorbereid worden op hun stage- of arbeidsmarktplaats. Ter illustratie: het aantal leerlingen in het eerste leerjaar van de derde graad bso arbeidsmarktfinaliteit Logistiek bedraagt ruim het dubbele van het gemiddeld aantal leerlingen in Logistiek als zevende leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt (bso).

In totaal blijft binnen de VDAB Competentiecentra dezelfde capaciteit beschikbaar voor onderwijs. Momenteel staat het leeratelier in haast alle Competentiecentra al onder druk en met de verwachte grotere instroom van leerlingen moet actie ondernomen worden. Het is dan ook aangewezen dat de uren tijdens dewelke de VDAB-infrastructuur opengesteld wordt voor onderwijs zo efficiënt mogelijk worden ingevuld door de scholen. Er kan in elk Competentiecentrum opgeleid worden tussen 8.00u en 15.30u.

De kwaliteit van de opleiding binnen de 5 opleidingsdagen zal samen met SFTL opgevolgd worden onder meer via monitoring van het behalen van het sectoraal attest. Ook de ervaringen van de leraren in de logistieke opleidingen en de ervaring van de instructeurs van VDAB tijdens de train-the-trainers sessies zullen worden meegenomen.

Implementatie

 • De nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2024-2025.
 • Aanvragen voor infrastructuur in leeratelier Goederenbehandeling kunnen ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 oktober.
 • Aanvragen ingediend van 15 mei tot en met 15 juni krijgen prioriteit.
 • Aanvragen van 16 juni tot en met 15 oktober worden nog ingepland indien mogelijk.
 • Na 15 oktober worden geen aanvragen meer geaccepteerd.

Doelgroep voor leeratelier Goederenbehandeling

Voltijds secundair onderwijs:

 • Logistiek (7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt – bso / t.e.m. schooljaar 2024-2025)
 • Logistiek (3de graad arbeidsmarktfinaliteit - bso)
 • Logistiek duaal* (3de graad arbeidsmarktfinaliteit - bso)
 • Bestuurder interne transportmiddelen duaal* (2de graad arbeidsmarktfinaliteit – bso)

* De duale opleidingen kunnen aangeboden worden in een school voor voltijds secundair onderwijs, in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) of in een centrum voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (Syntra vzw).
Ongeacht de aanbieder wordt duaal leren beschouwd als voltijds secundair onderwijs.

BuSO:

 • Bestuurder interne transportmiddelen kwalificatiefase duaal
 • Bestuurder interne transportmiddelen integratiefase duaal
 • Bestuurder interne transportmiddelen kwalificatiefase
 • Bestuurder interne transportmiddelen integratiefase

Leren en werken:

 • DBSO Bestuurder heftruck (uitdoofscenario)
 • DBSO Bestuurder reachtruck (uitdoofscenario)
 • DBSO magazijnmedewerker (uitdoofscenario)

Leertijd

 • Magazijnmedewerker (uitdoofscenario)

Aanmelding en provinciale inschrijving

Het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie, maar inschrijvingen verlopen altijd via het RTC van de provincie waarin het VDAB-Competentiecentrum gelegen is.

Meer info over het leeratelier Goederenbehandeling.

Informatie met betrekking tot toestellen

 • Een leeratelier bestaat uit maximaal 6 interne transportmiddelen. Beschikbare toesteltypes zijn heftruck, stapelaar (maximaal 2) en elektrische pallettruck (maximaal 2).
 • Het toesteltype reachtruck is enkel beschikbaar voor de studierichting 'DBSO Bestuurder reachtruck' of voor individuele leerlingen van de andere studierichtingen die in functie van werkplekleren, stage of tewerkstelling reachtruck nodig hebben (een schriftelijke verklaring is hiervoor nodig).
 • Voor een bijkomend toestel kunnen door VDAB extra dagen ingepland worden maar dit is per toestel te bekijken. Een bijkomend toestel kan best bij de inschrijving door de school meteen al aangevraagd worden.

Andere leerateliers

Voor alle andere leerateliers van het VDAB-aanbod geldt nog steeds de 10-dagenregel per leerling.

Oproep: Jongeren in logistiek

Via federale overheidsmiddelen, die in de sector kunnen ingezet worden, wil SFTL graag de competenties versterken van jongeren om hen toe te leiden naar logistieke sleutelberoepen zoals magazijnmedewerker en bestuurder interne transportmiddelen.

 • Heb je als school niet altijd de middelen om je leerlingen een opleiding te laten volgen die logistieke bedrijven noodzakelijk vinden?
 • Vind je niet de werkgevers die durven te investeren in jongeren in opleiding?
 • Ben je als bedrijf bereid om deze jongeren een kans te geven op je werkvloer maar missen ze nog noodzakelijke competenties?

Vanuit de sector Transport en Logistiek, helpen ze je graag het pad te effenen voor deze jonge doelgroep.

Flyer

Meer info over het project via SFTL

 

Transport en logistiek

Leer je leerlingen rijden met een heftruck, maar let op deze infrastructuur staat niet open voor alle studierichtingen. Voordat je je leerlingen kan opleiden moet je eerst een 10-daagse train-the-trainer volgen.

 • Goederenbehandeling (interne transportmiddelen)
 • Goederenvervoer

Ontdek het leeratelier

Locaties in Oost-Vlaanderen

 • CC Zwijnaarde, Cecile Vereeckenstraat 2, 9052 Gent
 • CC Temse, Laagstraat 14,, 9140 Temse

Bijkomende voorwaarden

In de VDAB-leerateliers voor goederenbehandeling (Heftruck) gelden volgende bijkomende voorwaarden:

 • De betrokken leraren volgen éénmalig een 10-daagse gratis train-the-trainer bij VDAB.
 • Het gebruik van de infrastructuur wordt beperkt tot een door VDAB vastgelegd oefenpakket inclusief rijrichtlijnen dat wordt toegelicht op de jaarlijkse verplichte wegwijssessie.
 • De betrokken leraren volgen jaarlijks minimaal één volledige schaduw-/oefendag (opfrissingsdag) om het vastgelegd oefenpakket met bijbehorende rijrichtlijnen in te oefenen.
 • In samenspraak met departement Onderwijs en Vorming, VDAB, de Regionale Technologische Centra (RTC’s), en de pedagogische begeleiding van de verschillende netten wordt het aantal dagen voor de basisopleiding heftruck vanaf het schooljaar 2024-2025 beperkt tot maximaal 5 dagen per leerling.

Vraag je leeratelier aan

Ook interesse om gebruik te maken van een leeratelier in een VDAB competentiecentrum? Dien dan vlug een aanvraag in.
Je aanvraag wordt behandeld door de teamleider en/of instructeur van het competentiecentrum.

Aanvraag indienen

Vragen? Contacteer ons!
We helpen jou graag verder.

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen