Menu

VDAB 10-dagen

Wat houdt de 10-dagenregeling in?

VDAB biedt scholen de mogelijkheid om praktijklessen te geven in zijn competentiecentra gedurende maximaal 10 dagen per leerling:

 • de infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld;
 • de opleiding wordt gegeven door de leraren zelf;
 • de leraren volgen een gratis wegwijssessie over de campus, het leeratelier en de arbeidsmiddelen die aan hen zullen worden toevertrouwd.
 • het infrastructuuraanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren.
 • het aanbod is niet beperkt tot de eigen provincie;
 • inschrijven doe je altijd via het RTC van de provincie waarin het VDAB-competentiecentrum gelegen is.

Inschrijving en planning

 • De RTC’s fungeren als inschrijvings –en opvolgingsloket.
 • De scholen kunnen uitsluitend inschrijven voor het gebruik van de infrastructuur bij de VDAB via het RTC van de provincie waarin het VDAB-competentiecentrum gelegen is. In geval van twijfel houdt het RTC zich het recht voor om verduidelijking te vragen aan de school.
 • Er zijn twee vaste inschrijvingsperiodes per schooljaar, van 15 mei tot 15 juni en van 15 juni tot 15 september. Aanvragen na 15 september zullen onder voorbehoud nog worden behandeld.
 • De inschrijving bij het RTC is geen waarborg dat de infrastructuur is gereserveerd.
 • Het RTC maakt een overzicht op van alle aanvragen en bezorgt dit ter goedkeuring, aan de directies van de VDAB Competentiecentra.
 • De VDAB maakt de goedgekeurde aanvragen met vermelding van de toegewezen dagen tegen uiterlijk 28 juni (voor inschrijvingen tussen 15 mei en 15 juni) en 28 september (voor inschrijvingen tussen 15 juni en 15 september) bekend aan de scholen via de RTC’s. De VDAB is niet aansprakelijk indien de infrastructuur niet kan gebruikt worden wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. defect).

Gebruiksvoorwaarden

Een overzicht van het afsprakenkader vind je hier.

In te vullen overeenkomst

 • Wil je gebruik maken van de 10 dagen dan dien je eenmalig voor het hele schooljaar de onderstaande overeenkomst te ondertekenen door een gemandateerd persoon.
 • Je bezorgt de overeenkomst per mail aan de contactpersoon van VDAB Oost-Vlaanderen: Isabelle Stroobant

De overeenkomst kan je hier downloaden.

Maak gebruik van de gratis ondersteuning voor leerkrachten:

Contacteer de teamleider van het competentiecentrum waar je naartoe wil gaan om één van de formules vast te leggen.

 • Wegwijssessie: deze sessie is verplicht voor de begeleider en volg je vooraf. De duur is in onderling overleg met de teamleider of instructeur van het competentiecentrum. Je krijgt praktische info over de leerateliers, de apparatuur en veiligheidsrichtlijnen.
 • Schaduwdag: je loopt een dag mee met de instructeur en je kan oefenen op de apparatuur in het leeratelier.
 • Train-the-trainer: je leert hoe je met de apparatuur in de leerateliers moet werken. Bij heftruck is de train-the-trainer verplicht, in de andere leerateliers is dit op vraag.
© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen