Communities

Om de thema's te laten uitgroeien tot een concreet RTC-project, worden de projecten operationeel uitgewerkt en verfijnd binnen communities (regionaal).De communities bestaan uit technische specialisten vanuit het onderwijs  en socio-economische actoren van de desbetreffende sector/studiegebied.

Het projectontwerp wordt nadien als advies meegenomen naar de Raad van Bestuur van het RTC. Wordt het projectontwerp aanvaard door de Raadvan Bestuur, dan vertrekt het projectvoorstel naar het Departement Onderwijs&Vorming. Nadat het projectvoorstel wordt aanvaard door het Departement Onderwijs&Vorming wordt het opgenomen in het jaaractieplan van het RTC.

De communities worden opgevat als een continu overlegplatform ter voorbereiding van de RTC-werking van het daaropvolgende jaar Alle Oost-Vlaamse secundaire tso-bso scholen krijgen de kans(afhankelijk van het studiegebied/sector) om te participeren in de RTC-werking.

We werken prioritair rond de studiegebieden: auto,mechanica-elektriciteit,hout, bouw, land- en tuinbouw, chemie, voeding.Voor personenzorgvoorzien we ondersteuning vanuit de platformfunctie.

Bijkomende info: info@rtcoostvlaanderen.be of 09 267 73 91