Menu

Verbindt onderwijs en ondernemingen

Met onze acties versterken we scholen met beroepsgerichte en technische opleidingen.

Regionaal technologisch centrum

Engageer je als onderneming

RTC Oost-Vlaanderen helpt jou in contact te komen met beroepsgerichte en technische scholen. We zijn ervan overtuigd dat een lokale samenwerking tussen scholen en ondernemingen cruciaal is om een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. Zo geven we samen een antwoord op de technische uitdagingen van de toekomst.

Bekijk de mogelijkheden

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen