Menu

“Dankzij RTC weten we wat er leeft”

De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 bedrijven uit de voedingsindustrie. Het biedt deze bedrijven en hun 91.000 werknemers opleidingen, personeels- en organisatieadvies en financiële voordelen. Als adviseur onderwijs bij Alimento werkt Geert Van Bever nauw samen met RTC Oost-Vlaanderen. “Ik ervaar RTC Oost-Vlaanderen als open minded, enthousiast, ruim consulterend, innoverend … Hun grootste sterkte is dat ze over sectoren en onderwijsnetten heen denken. Altijd constructief en doelgericht, met oog voor ieders belangen. Het centrum werkt regionaal, maar denkt veel breder. Wist je dat het projecten heeft tot in Ecuador?”

“RTC denkt over sectoren en onderwijsnetten heen. Altijd constructief en doelgericht, met oog voor ieders belangen.”

RTC verbindt scholen met voedingssector

“Alimento maakt deel uit van het sectoroverschrijdende partnerschap dat het Techniekfestival organiseert, een initiatief van RTC. Hiermee willen we in de eerste plaats meer leerlingen aantrekken voor het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het festival meer samenwerking tussen de derde graad van het onderwijs en het bedrijfsleven.”

“We nemen ook deel aan de Werkgroep Voeding van RTC. Hier bekijken we bottom-up hoe een samenwerking met de sector of het bedrijfsleven oplossingen kan bieden voor noden waarmee veel scholen met een voedingsaanbod, maar ook met een gerelateerd aanbod (vb. biotechnieken), kampen.”

“Daarnaast ondersteunen we het STEM-aanbod van RTC. Dit geeft scholen de kans om samen met ondernemingen STEM-projecten op te zetten. STEM-profielen, zoals een onderhoudstechnicus of een operator, zijn belangrijke probleemoplossers in de voedingsontwikkeling of -productie. Zij zijn dan ook meer dan welkom in de voedingsindustrie.”

Informatiedoorstroming in beide richtingen

“Doordat wij deel uitmaken van het netwerk van RTC weten wij wat er leeft op het vlak van techniek, innovatie, STEM. Voor ons als sectorvereniging is dat heel belangrijk. RTC verbindt de scholen, de sector en de ondernemingen. Het maakt het delen van kennis en expertise mogelijk. Tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook tussen scholen onderling.”

“Ook brengt RTC relevant nieuws vanuit de voedingssector tot bij de leraren. Zowel dankzij de communicatiekanalen als via het netwerk van contacten is het team voor de scholen het eerste aanspreekpunt geworden. Daardoor speelt het een belangrijke ondersteunende rol voor Alimento.

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen