Menu

Fluvius leidt toekomstige elektriciens op

Bij het nutsbedrijf Fluvius is Fanny Biesemans Expert Public Affairs. Om de klantgerichtheid van het bedrijf te verzekeren, houden zij en haar collega’s de vinger aan de pols bij de stakeholders van Fluvius. Daarom maakt ze onder andere deel uit van het team Onderwijs binnen de onderneming. Zo leerde ze RTC Oost-Vlaanderen en onze collega-RTC’s kennen. “Voor ons bedrijf vormen de RTC’s de ideale netoverschrijdende verbindingspoort met de scholen,” getuigt ze.

“Dankzij de regionale voet aan de grond van RTC, kan een organisatie als Fluvius snel de juiste mensen bereiken in de onderwijswereld. Zo helpt RTC ons om onze initiatieven bekend te maken, zoals de Spitsdagen en de opleidingen.”

“RTC helpt ons om onze opleidingen en andere initiatieven bekend te maken bij de scholen.”

Didactische middenspanningscabine

“In onze vestigingen in Mechelen en Brugge kunnen Oost-Vlaamse scholen via RTC terecht voor een cursus middenspanning. Hier leren jongeren in een realistische omgeving hoe de productie en distributie van elektriciteit in elkaar zit. Die technische opleiding combineren we voor wie dat wil met een opleiding ‘leren solliciteren’.” Sinds kort zijn we ook gestart met duaal leren, concreet betekent dit dat jongeren bij ons op de werkvloer de opleiding installateur nutsvoorzieningen kunnen volgen onder begeleiding van een mentor van Fluvius.

Mee met de digitale meter

“Bij Fluvius vinden we het ontzettend belangrijk dat scholen de nieuwe, digitale elektriciteitsmeter leren kennen. We maakten middelen en materiaal vrij om hen didactische panelen te bezorgen waarmee ze hun leerlingen kunnen opleiden. Een ingewikkelde logistieke operatie, waarvoor we op de RTC’s konden rekenen.”

Leren met elektrische auto’s

“RTC Oost-Vlaanderen bracht ons ook in contact met het project Diagnose Car. We schonken 10 afgeschreven elektrische dienstwagens. Die worden nu ingezet in scholen met een afdeling tso autotechnieken of bso auto.”

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen