Menu

Innovatieve opleidingen voor leerkrachten houtbewerking

Woodwize brengt innovatie in de houtsector naar het onderwijs

Woodwize, het opleidings- en kenniscentrum voor de houtsector, is al bij RTC betrokken sinds dat opgericht werd. Een waardevol partnerschap waar beide organisaties de vruchten van plukken. Woodwize-consulent Bart De Waele staat in voor de opleidingstrajecten die RTC en Woodwize opzetten voor leerkrachten houtbewerking. Barts missie: innovatie in de houtsector tot bij de leerkrachten brengen. “Via RTC Oost-Vlaanderen kan Woodwize meer scholen, leerkrachten en dus leerlingen bereiken,” klinkt het.

Net als RTC zet Woodwize alles op alles om de houtopleidingen in het middelbaar onderwijs beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Samen houden ze de vinger aan de pols in de houtsector en zorgen ze voor up-to-date vormingen voor de leerkrachten.

“De houtsector is met zijn 20.000 werknemers in Vlaanderen een eerder kleine sector. Daardoor is Woodwize als sectororganisatie vrij beperkt in mensen en middelen. Ik sta er bijvoorbeeld alleen voor om de link met het onderwijs te verzekeren. Maar in mijn eentje alle 120 scholen met een houtopleiding bezoeken, is onbegonnen werk. Door met RTC's samen te werken, kan ik die wél allemaal bereiken. RTC helpt mij om mijn netwerk te verbreden en te versterken.”

“RTC kent de noden van de scholen en de mogelijkheden van de sectororganisatie. Zo brengt het onderwijs en houtsector dichter bij elkaar.”

Dicht bij de houtsector én bij de scholen

“Door samen te werken, kunnen zowel Woodwize als RTC Oost-Vlaanderen meer realiseren. De samenwerking verloopt echt constructief. Ik heb een goede band met het team en weet dat ik op hen kan vertrouwen. We wisselen heel open ideeën uit over het potentiële aanbod voor houtleerkrachten. Ik breng contacten aan en het RTC-team zet daarna zelfstandig de opleidingen op.

RTC staat dicht bij de houtsector én dicht bij de scholen. Het team denkt heel dynamisch mee over de mogelijkheden om beide naar elkaar toe te brengen. Ze kennen de noden van de scholen, ze hebben een brede kijk op de echte knelpunten. Daardoor helpen ze ons om het juiste aanbod te ontwikkelen.”

Groter bereik dankzij partnerschap

Een partnerschap met RTC is volgens mij een meerwaarde voor elke sector. Zeker als je er zelf ook wat tijd in investeert, kan je een heel breed bereik creëren. Wat ook sterk apprecieer, is dat RTC vaak zelf het initiatief neemt. Zij komen bij ons aankloppen wanneer ze bij de scholen de behoefte aan een bepaalde vorming opmerken. Voor scholen is RTC Oost-Vlaanderen trouwens ook een handig en eenduidig aanspreekpunt.”

We ondersteunen sinds een paar jaar ook de STEM-oproep van RTC Oost-Vlaanderen. Scholen dienen een STEM-projectvoorstel in bij RTC Oost-Vlaanderen. Als het project wordt goedgekeurd ondersteunen wij de projecten met als hoofdthema 'hout'. Een heel waardevol traject voor die scholen. Leerlingen werken er vaak schitterende projecten uit voor de school of voor derden. Zo leren ze onder andere nieuwe technieken aan, maar nog belangrijker ze leren ook samenwerken. Wij kijken alvast uit naar de resultaten van dit jaar.

Wil je meer weten over de projecten die we samen organiseren met Woodwize?

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen