Menu

Kruisbestuiving tussen scholen en arbeidsmarkt

“Op een neutrale en netoverschrijdende manier brengt RTC scholen, bedrijven en andere partners samen om elkaar te inspireren. Daarnaast slaagt RTC erin leraren én leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs professioneel te ondersteunen,” zegt Kurt Moens. Als provinciaal gedeputeerde bevoegd voor onderwijs binnen het Oost-Vlaamse provinciebestuur, en eerste gedeputeerde, werkt hij nauw samen met RTC Oost-Vlaanderen.

“Een sterkere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot een positief imago van het technisch onderwijs. Hierdoor kiezen meer jongeren voor een opleiding waarmee ze een knelpuntberoep kunnen uitoefenen.”

Techniek promoten in het onderwijs

“RTC Oost-Vlaanderen bouwt bruggen tussen scholen, bedrijven en sectoren. Het zorgt op een zeer deskundige manier voor waardevolle kruisbestuiving. Iets waar we vanuit het provinciebestuur ook op inzetten. Daarom zijn we ook partners in de organisatie van het Techniekfestival. Daar komen jongeren uit de derde graad tso en bso in contact met de arbeidsmarkt. Ook maken leerlingen uit het basisonderwijs er op een levendige manier kennis met het technisch en beroepsonderwijs.”

“Een sterkere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot een positief imago van het technisch onderwijs. En dat zorgt er weer voor dat meer jongeren kiezen voor een opleiding waarmee ze een technisch knelpuntberoep kunnen uitoefenen. Een goede zaak voor veel Oost-Vlaamse bedrijven.”

Waardevol voor leerlingen en leraren

“Het provinciebestuur hecht veel belang aan kwalitatieve STEM-opleidingen. RTC Oost-Vlaanderen is op dat vlak een essentiële partner voor ons. Met opleidingen en een uitleenservice voor materiaal ondersteunt het scholen om hun leerlingen meer leerkansen buiten de klas te bieden.”

“Voor leraren blijkt RTC bovendien een belangrijke bron van relevante informatie over nieuwe technologieën, werkmethodes, wetgeving, digitale evoluties enzovoort. Kortom: RTC ondersteunt leerlingen en leraren om de juiste technologische competenties te verwerven. Allemaal met het oog op de arbeidsmarkt.”

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen