Menu

Leerlingen én leraren aan boord in de autosector

EDUCAM is een kennis- en opleidingscentrum in de autosector en al enkele jaren een gewaardeerde partner van de RTC’s. EDUCAM is zelfs vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van RTC Oost-Vlaanderen. RTC koopt opleidingen aan via EDUCAM, het kenniscentrum zorgt voor de nodige cofinanciering. Sybille De Plu werkt er als consulente: “EDUCAM heeft elk jaar een mooi aanbod voor het onderwijs. RTC Oost-Vlaanderen helpt om dat mee bekend te maken.”

RTC-platform is een grote meerwaarde

“RTC verbindt het onderwijs met de arbeidsmarkt, en daarom is RTC Oost-Vlaanderen voor ons als opleidingscentrum een uitstekende partner. We organiseren immers opleidingen voor én met het bedrijfsleven.”

“Ook de samenwerking tussen RTC Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen ervaren we als zeer positief. Deel uitmaken van het RTC-platform is voor ons een grote meerwaarde.”

“RTC Oost-Vlaanderen brengt scholen op de hoogte van het jaarlijkse gratis EDUCAM-aanbod voor het onderwijs. Verschillende scholen zijn er al mee vertrouwd, maar kunnen de extra herinnering eraan toch nog goed gebruiken. En ook voor startende leraren in de sector is het een must dat ze kennismaken met de verschillende trainingen van EDUCAM.”

“RTC informeert scholen over het gratis EDUCAM-aanbod per schooljaar.”

Ideeën uitwisselen tijdens netwerkmomenten

“Wat wij heel waardevol vinden, zijn de Trefdagen auto en carrosserie die RTC organiseert. Zo’n trefdag, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek en eventueel een workshop, is voor alle partijen heel leerrijk. Het zijn netwerkmomenten waar deelnemers ideeën en goede voorbeelden uitwisselen.”

“Voor de sector is dit een uitgelezen gelegenheid om de noden van de leraren te detecteren. Zo beslissen we bijvoorbeeld soms om meer EDUCAM-opleidingen te organiseren op de aanvragende school in plaats van de school naar het competentiecentrum van EDUCAM te laten afreizen.”

Iedereen mee met alle evoluties

“In de autosector evolueert alles heel snel. Dit jaar breiden we bijvoorbeeld ons gratis aanbod Autowebtraining alweer uit met nieuwe modules.”

“In de toekomst vind ik dat we nog sterker moeten inzetten op de vorming van leraren. Als leerkrachten onzeker zijn over nieuwe technieken of materiaal, is het voor hen moeilijk om vol vertrouwen hun leerlingen op te leiden.

“Vanuit de sector zetten we graag in op het versterken van ieders competenties. En daarbij is RTC een partner van onschatbare waarde.”

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen