Menu

VR bouwknopen

Ooit al eens gehoord van bouwknopen? Je ziet ze niet, maar ze zijn aanwezig in elk gebouw. En nu het belang van duurzaam bouwen steeds toeneemt, worden ook de bouwknopen alsmaar belangrijker. Het zijn de plaatsen waar de verschillende constructieonderdelen van een gebouw samenkomen. Niet goed gelegde bouwknopen zijn mee de oorzaak van constructiefouten en kunnen onder andere leiden tot heel wat energieverlies.

 

Bouwknopen worden aangeleerd aan leerlingen van de tweede en derde graad beroepsgericht en technisch onderwijs binnen het studiegebied Hout en Bouw.

Het is een uitdaging om de werking van massieve en houtskeletbouwknopen aanschouwelijk te maken voor leerlingen. Daarvoor zijn er meerdere redenen;

  • de juiste materialen ontbreken soms op school om bouwknopen na te bouwen bijvoorbeeld door een gebrek aan budget;
  • als deze materialen toch beschikbaar zijn, kunnen de opgebouwde bouwknopen gedeeltelijk aanleunen bij de realiteit maar kan de werking ervan nauwelijks gesimuleerd worden aangezien dit gaat over bouwfysische aspecten zoals luchtdichtheid, thermische continuïteit en waterdichtheid. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen weinig inzicht krijgen in de complexe werking van bouwknopen.

In de nieuwe leerplannen van de tweede graad hout en bouw komen bouwknopen opnieuw aan bod. In vergelijking met de leerlingen van de derde graad kan deze groep leerlingen minder terugvallen op een eerder verworven brede basiskennis. Dit maakt het voor de leraren nog moeilijker om les te geven over dit onderwerp. In de - tot nu toe - niet-gepubliceerde nieuwe leerplannen van de derde graad wordt vermoed dat de trend van meer aandacht voor duurzaam bouwen zich zal verderzetten. Nieuwe instromers in studierichtingen Hout en Bouw in de derde graad starten sowieso met een achterstand.  Met dit project hopen we leraren te ondersteunen in het klaarstomen van deze leerlingen.

In samenwerking met Odisee en in het bijzonder hun onderzoeksgroep DUBiT (=Duurzaam Bouwen in Team), Provincie Oost-Vlaanderen en Constructiv werd er gebouwd aan een applicatie die toelaat bouwknopen virtueel stap per stap op te bouwen én deze te manipuleren. Zo kan de ‘onzichtbare’ werking en technisch correcte opbouw van bouwknopen op een laagdrempelige en educatief onderbouwde wijze aanschouwelijk worden gemaakt en worden gesimuleerd.

Wil je gebruik maken van de virtual reality applicatie VR Bouwknopen in de klas?  Hier vind je meer info

Vragen? Contacteer ons!
We helpen jou graag verder.

Contactpersoon:
Amelie De Bock

E  |  amelie@rtcoostvlaanderen.be
T  |  09 267 73 89

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen