Menu

VR veiligheid in de grootkeuken

Het lijkt vanzelfsprekend maar het belang van veiligheid en hygiëne in de keuken kan niet overschat worden, zowel voor de klanten die er gaan eten, als voor de medewerkers zelf. Daarom zijn er heel wat wettelijke verplichtingen die keukenmedewerkers moeten kennen, o.a. de HACCP-richtlijnen. HACCP staat voor “Hazard Analysis Critical Control Point”, of: “risicoanalyse en vaststelling van kritische controlepunten”. Ook ondernemingen die met voeding te maken hebben, zijn verplicht die procedures volgen dus moeten hun medewerkers deze ook kennen.

Gelukkig worden de leerlingen van het (buitengewoon) onderwijs daarop voorbereid. Zo zijn er heel wat eindtermen en ontwikkelingsdoelen rond veiligheid en hygiëne. Leerlingen moeten bijvoorbeeld leren hoe ze hun werkoppervlakken bacterievrij maken, hoe ze een goede snijtechniek kunnen hanteren om te vermijden dat ze in hun vingers snijden, waarom persoonlijke hygiëne belangrijk is… Maar voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs (onderwijsvorm 3) is het aanschouwelijk maken van theorie essentieel. Wanneer zij de theorie kunnen waarnemen in de realiteit, zullen ze deze ook beter onthouden en correct toepassen.

Scholen vinden hier vandaag soms een oplossing voor door de theorie te geven in een lokaal naast de grootkeuken van de school. Zo kunnen leraren hun theorie onmiddellijk tonen in de praktijk. Maar dit is vaak praktisch niet haalbaar. Andere lessen zouden dan gestoord moeten worden in de grootkeuken en voor deze leerlingen is het net heel belangrijk om geconcentreerd te kunnen werken. Bovendien kunnen gevaarlijke of onveilige situaties (en de gevolgen ervan) niet altijd in de realiteit getoond of in het echt beleefd worden. Denk maar aan een brandende frietketel of de gevaren van water in de buurt van een stopcontact.

XR-lesmateriaal kan een oplossing zijn voor die zoektocht naar het aanschouwelijk werken rond dit thema. Drie Oost-Vlaamse scholen staken de koppen bij elkaar en kwamen met het idee om in XR een levensechte keuken na te bootsen waar de leerlingen geconfronteerd worden met gevaarlijke of onhygiënische situaties en die moeten kunnen herkennen en voorkomen.

Het kan daarnaast ook een oplossing bieden voor het feit dat leerlingen van het buitengewoon onderwijs door specifieke problematieken vaker dan andere leerlingen met (langdurige) afwezigheden kampen, waardoor er individuele bijlessen moeten gegeven worden. Dit is niet altijd haalbaar voor de leraren. XR-lesmateriaal kan een alternatief bieden om deze leerlingen snel bij te benen zonder dat er constante begeleiding bij te pas komt. Ten slotte kan het XR-lesmateriaal leerlingen extra motiveren om deze ontwikkelingsdoelen te verwerven omdat het aansluit bij hun leefwereld en meer beeld omvat dan tekst.

We zijn ervan overtuigd dat een XR-lespakket rond veiligheid en hygiëne in de horeca-,grootkeuken en voedingsindustrie de leerwinst en motivatie van de leerlingen zal verhogen, en een ondersteuning zal zijn voor de leraren, zodat wij met z’n allen gezond en gerust kunnen blijven eten in de horeca- en grootkeukens.

Vragen of opmerkingen, laat het ons weten op info@rtcoostvlaanderen.be 

Vragen? Contacteer ons!
We helpen jou graag verder.

Contactpersoon:
Amelie De Bock

E  |  amelie@rtcoostvlaanderen.be
T  |  09 267 73 89

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen