Menu

Kennis uitwisselen is hét voordeel van de samenwerking tussen mtech+ en RTC

“Wij zetten in op kwalitatieve en duurzame loopbanen in de metaal- en technologiesector. Dat pakken we heel toekomstgericht aan, want de sector evolueert razendsnel en er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Een loopbaan start al op school, dus samenwerken met het onderwijs meer dan ooit nodig.” Aan het woord is Karen Maes, coördinator bij mtech+, het loopbaanfonds voor de sector van de metaal- en technologische industrie.

“Voor ons is RTC Oost-Vlaanderen belangrijk om in contact te komen met scholen en er de vinger aan de pols te houden. Leren van elkaar is hét voordeel van deze samenwerking, en voor beide noodzakelijk om onze doelen te kunnen behalen. We stuiten op dezelfde snel veranderende uitdagingen, zoals industrie 4.0, digitalisering, groene transities ... Scholen kunnen leren van bedrijven en omgekeerd. RTC verbindt daarbij de sterktes van alle partners.”

Up-to-date opleidingen in metaal en technologie

“Terwijl ons opleidingsaanbod vroeger jarenlang hetzelfde bleef, is dit vandaag continu in beweging. Dat geldt ook voor de opleidingen die we met RTC aanbieden aan leerkrachten en leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs.

We denken samen na over de uitdagingen voor de toekomst: waarmee worstelen werknemers, op welke issues botst het onderwijs? Door die naast elkaar te leggen, kunnen we sneller een aanbod ontwikkelen dat inspeelt op de huidige noden voor de hele sector.

Zowel bedrijven als scholen krijgen daardoor betere opleidingen. Een voorbeeld: RTC stelde recent vast dat scholen nood hadden aan een opleiding over elektropneumatica en contacteerde ons daarover. Wij brachten hen in contact met onze opleidingspartner voor deze specialisatie. Die biedt binnenkort zowel voor werknemers als voor leerlingen deze opleidingen aan.”

Samen nadenken over leervormen en leervoorkeuren

“Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs moeten momenteel nadenken over levenslang leren. Beide zoeken naar nieuwe leervormen, andere leercontexten en opleidingen die beter aansluiten bij de leervoorkeuren van leerlingen en werknemers.

De mogelijkheden zijn eindeloos: werkplekleren, afstandsleren, online en offline leren, technische modules digitaal aanbieden … We moeten uitzoeken wat werkt en wat niet. Daarover ervaringen uitwisselen is enorm waardevol. RTC experimenteert met al die nieuwigheden bij scholen, mtech+ begeleidt bedrijven hierin.

Los van de inhoud van wat zowel wij als RTC aanbieden, kunnen we ook over de leervormen veel van elkaar leren. Bovendien ondersteunt RTC de scholen, zodat die ook meekunnen met de snelle evoluties op dit vlak.”

”Bedrijfsleven en onderwijs kunnen ook op het vlak van leervormen van elkaar leren. Bovenop de inhoud van de opleidingen.”

Voor een beter imago van de metaal- en technologiesector

De metaal- en technologiesector heeft grote nood aan technische profielen, terwijl het beeld dat jongeren ervan hebben niet meer klopt met de realiteit. Daarom organiseerden vroeger zowel mtech+ als RTC een evenement dat dit imago verbetert.

Vandaag bundelen we de krachten in het Techniekfestival, ook met andere sectoren die veel STEM-profielen zoeken. Samen verruimen we het beeld van jongeren op deze beroepen en laten we hen via doe-activiteiten kennismaken.

Wil je meer weten over de projecten die we samen organiseren met mtech+ Oost-Vlaanderen?

Al sinds het begin van het ontstaan van RTC Oost-Vlaanderen is mtech+ Oost-Vlaanderen een partner. Lid van het bestuursorgaan en van het dagelijks bestuur van onze vzw. En al jarenlang een gewaardeerde partner in verschillende projecten:

© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen