Menu

EHBO en veiligheid apps

GWPro Training

 • Work at height: Voorbereiding op werken op hoogte (verzamelen van tools, klim naar boven met de juiste zekering, stop het onveilige gedrag van anderen)
 • Fire safety: Leer wat je moet doen wanneer er brand uitbreekt in een werkplaats
 • Confined space entry: Tijdens de VR-training voor besloten ruimtes wordt de voorbereiding op het betreden van een vergunningsplichtige besloten ruimte nagespeeld, leer je welke waarschuwingsborden je moet gebruiken, hoe je een atmosferische test uitvoert voordat je een besloten ruimte betreedt en hoe je met je collega's samenwerkt om het werk veiliger te maken.
 • Load slinging: Verplaats de lading met de juiste hijsmiddelen en veilige maatregelen.
 • Underground roof fall hazard assessment: Identificeer de gevaren rond een tunnel en zorg dat je veilig kunt werken.
 • Scaffolding (wedge lock scaffolding assembly training): Leer over de opbouw van stellingen.

Bijkomende info:

 • Domein: STEM
 • Vak: bouw
 • Taal: Engels
 • Beschikbaar: VR

Fire Training

Trainen van de te volgen procedure wanneer er brand uitbreekt.

Bijkomende info:

 • Domein: STEM
 • Vak: bouw
 • Taal: Engels
 • Beschikbaar: VR

First Aid Training

Oefen de procedures om om te gaan met brandwonden, hoofdwonden, schaafwonden, ontwrichting, amputatie, …

Bijkomende info:

 • Domein: STEM
 • Vak: bouw
 • Taal: Engels
 • Beschikbaar: VR

 

Play It PICO

Deze applicatie kreeg recent een update zodat een aantal issues werden opgelost.

Algemene veiligheid - niveau 1

 • Zoek de fouten in de omgeving (werf): Leer gevaren op een bouwwerf herkennen
 • Veiligheidssymbolen: Symbolen bij de juiste betekenis plaatsen
 • Asbestherkenning: Leer hoe je asbest kan herkennen
 • Werken op hoogte - rolsteigers: Leer veilig werken op hoogte

Algemene veiligheid - niveau 2

 • Asbest analyse: Wat moet je doen als je asbest ontdekt
 • Asbest situaties: Zoek de 10 asbest locaties op een werf

Bijkomende info:

SAVR

Het InnoVET-project SAVR verbetert veiligheidsopleiding met virtual reality serious game, waarbij leerlingen actief onveilige situaties op virtuele werf verkennen. Innovatieve aanpak zorgt voor betere beklijving van veiligheidsvoorschriften. Leerkrachten krijgen inzicht in effectieve veiligheidsattitudes. Aanpasbare tool en herhaalbare randomisatie van de serious game bevorderen regelmatige versterking van leerlingenattitudes.

Bijkomende info:

 • Domein: STEM
 • Vak: bouw
 • Taal: Nederlands
 • Beschikbaar: VR
 • Handleiding

Nuclear Learning

Veiligheids opleiding

Bijkomende info:

 • Domein: STEM
 • Vak: chemie, industrie, wetenschappen
 • Taal: Engels
 • Beschikbaar: VR

 

Wees Wegwijs Bordentrainer

De Wees Wegwijs Bordentrainer is een spel waarmee je op een leuke manier jouw kennis test van de verkeersborden. Beantwoord zoveel mogelijk vragen zo snel mogelijk goed. Hoe beter je bordenkennis en reactietijd, hoe meer punten je haalt. De app onthoudt de 5 hoogste scores die jij gehaald hebt. Je kunt je score delen met je vrienden op Facebook of via Twitter. De app bevat ook een overzicht van de belangrijkste verkeersborden. Je kan kiezen of je de bordenkennis test op rijbewijsniveau of op het niveau fietsdiploma. De training rijbewijs vertrekt van de wettelijke betekenis. Het fietsdiploma gaat uit van een eenvoudigere omschrijving voor jonge fietsers. De nadruk ligt op het spontane gedrag dat ze bij een verkeersbord moeten aannemen. Wees Wegwijs biedt deze test gratis aan, omdat een goede kennis van de verkeersborden belangrijk is om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Essentieel hierbij is de snelheid waarmee je het verkeersbord kunt herkennen en weet wat het betekent. Kennis van de verkeersborden is daarom een belangrijk onderdeel van het theorie-examen. Natuurlijk zijn er ook nog vele andere onderdelen die je moet kennen op de officiële examens.

Bijkomende info:

VRluchting

modules over verluchting (CO2, virus en fijn stof) in een klaslokaal. VRluchting is een virtual reality (VR) applicatie die past binnen een duurzaam leertraject, waarbij bestaande initiatieven in het verlengde liggen van en complementair zijn aan de ontwikkelde serious game applicatie. De applicatie laat toe leerlingen doelgericht te laten kennismaken met binnenluchtkwaliteit. Door middel van interactieve simulaties en virtuele ervaringen kunnen leerlingen niet alleen theoretische kennis verwerven, maar ook praktische vaardigheden ontwikkelen om de kwaliteit van de binnenlucht te beoordelen en te verbeteren.

Bijkomende info:

 • Domein: overkoepelend
 • Vak: veiligheid
 • Taal: Nederlands
 • Beschikbaar: VR

Virtual life support

Virtuele oefening rond reanimeren. Oefen reanimatie in een realistische setting, al dan niet met afleidingen die het nog echter maken.

Bijkomende info:

 • Domein: overkoepelend
 • Vak: veiligheid, zorg
 • Taal: Nederlands
 • Beschikbaar: VR
 • meer info
© 2024 RTC Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen